Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Calendario

Les proves PAU es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol

20/04/2020
- La segona convocatòria serà els dies 8, 9 i 10 de setembre
- Les proves per a majors de 25 i 45 anys es faran el 4 i 11 de juliol
- La segona convocatòria serà els dies 8, 9 i 10 de setembre
- Les proves per a majors de 25 i 45 anys es faran el 4 i 11 de juliol


Les proves d'avaluació del Batxillerat per a l'accés a la universitat es realitzaran enguany en primera convocatòria els dies 7, 8 i 9 de juliol, segons ha resolt la Comissió Gestora, que també ha fixat els dies 8, 9 i 10 de setembre per a la segona convocatòria.

La situació generada per l'evolució de la COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures extraordinàries regulades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Es tracta de mesures excepcionals que s'enquadren en l'acció per a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contindre la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

La directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, ha afirmat que "la Comissió Gestora fa molt de temps que treballa i continuarà fent-ho per a assegurar l'adequada realització d'aquestes proves i la igualtat entre tot l'alumnat".

En aquest sentit, ha volgut "enviar un missatge de tranquil·litat a l'estudiantat que ha d'examinar-se enguany i també a les seues famílies per a assegurar que tant la seua realització com el seu contingut s'ajustaran a la situació excepcional que estem vivint, i perquè puguen accedir a l'educació superior amb totes les garanties".

Davant d'aquesta situació, i seguint les instruccions del Ministeri, la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià ha marcat aquestes dates per a la realització de les proves i el calendari consegüent.

Les notes de les PAU es faran públiques el 17 de juliol i el termini de sol·licitud de revisió serà els dies 18, 20 i 21 del mateix mes. Les notes definitives seran publicades el 24 de juliol. La preinscripció s'obrirà l'1 de juliol i la resolució d'aquesta es publicarà el 28 de juliol.

En el cas de la segona convocatòria, després de la realització de les proves els dies 8, 9 i 10 de setembre, les notes de les PAU es faran públiques el 16 de setembre i la sol·licitud de revisió serà els dies 17, 18 i 21 del mateix mes. Les notes definitives es publicaran el 22 de setembre. La preinscripció s'ha establit del 14 al 21 de setembre.

Quant a les proves per a majors de 25 i de 45 anys, les dates establides han sigut el 4 i 11 de juliol per a la realització de les proves, i el 24 de juliol per a les notes definitives.