Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
COVID-19

La Generalitat publica les bases de les ajudes al lloguer d'habitatges a famílies vulnerables per a minimitzar l'impacte de la COVID-19

04/05/2020
- Les ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica compten amb una dotació de 7,5 milions
- El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dimarts i acaba el 30 de juny
- Les ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica compten amb una dotació de 7,5 milions
- El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dimarts i acaba el 30 de junyEl 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat les bases per a la concessió d'ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre al pagament parcial o total de l'arrendament i es troben en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes, promogudes per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, tenen un import global màxim estimat de 7,5 milions d'euros, sense perjudici de la possible ampliació d'aquestes amb fons procedents de l'Estat o de la Unió Europea.

La quantia de l'ajuda podrà arribar al 100 % de la renda que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de sis mesos; es pot incloure com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril.

Aquest programa inclou la concessió d'ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament, que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió del coronavirus.

La situació d'emergència de salut pública ha fet que s'estiguen adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, en especial a les persones més vulnerables.

En aquest sentit, es podran beneficiar de les ajudes d'aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d'arrendatàries d'habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19 després del 15 de març de 2020.

Entre els supòsits de vulnerabilitat estan: que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresari o empresària, haja reduït la seua jornada per motiu d'atenció o altres circumstàncies semblants que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

En els casos en què siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite, acreditadament, la persona o el seu cuidador o cuidadora per a realitzar una activitat laboral; el límit previst serà de cinc vegades l'IPREM.

En la concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat de les persones beneficiàries fins que s'esgote l'import global. En el cas que, en esgotar-se la quantia, hi haguera diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat, tindran prioritat les dones o les persones de més edat.

El termini de presentació de sol·licituds comença aquest dimarts i acabarà a les 12.00 hores del pròxim 30 de juny. Es presentaran seguint el model normalitzat i acompanyat d'una declaració responsable signada per la persona sol·licitant, junt amb la documentació referida.

En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estarà disponible tota la informació i la documentació de la convocatòria a partir del dimarts 5 de maig.

Galeria d'imatges