Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Ayudas universitarias

Universitats convoca les ajudes per al transport d'estudiants universitaris

18/05/2020
- Les ajudes es concedeixen tant a ajuntaments com a associacions d'estudiants, cooperatives d'usuaris i usuàries i empreses de transport
- Es tracta de facilitar l'accés a la Universitat als i les estudiants que residisquen en poblacions allunyades dels centres universitaris
- Les ajudes es concedeixen tant a ajuntaments com a associacions d'estudiants, cooperatives d'usuaris i usuàries i empreses de transport
- Es tracta de facilitar l'accés a la Universitat als i les estudiants que residisquen en poblacions allunyades dels centres universitarisLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana del curs 2019-2020.

Aquestes ajudes, que compten amb un import màxim de 400.000 euros, tenen com a finalitat facilitar l'accés a la Universitat als i les estudiants que residisquen en poblacions allunyades dels centres universitaris on cursen els seus estudis.

L'objectiu és limitar l'impacte d'aquesta mena de despeses en les economies familiars i, al mateix temps, garantir la igualtat d'accés als ensenyaments universitaris, amb independència del lloc de residència.

Poden optar a aquestes ajudes les associacions d'estudiants universitaris; les cooperatives de persones consumidores i usuàries l'objecte de les quals siga el transport d'alumnat universitari; els ajuntaments, i, subsidiàriament, per a aquelles rutes en les quals no concórrega alguna d'aquestes entitats, les empreses de transport públic regular permanent d'ús general.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV). La tramitació i la presentació es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana, accessible en l'adreça web consulteu ací.

No obstant això, la tramitació de les sol·licituds queda suspesa en virtut del que disposa el Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per tant, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini, es tramitaran en el moment en el qual se'n reprenga el còmput, que serà en el moment que perda la vigència el Reial decret i les pròrrogues d'aquest.

Així, es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

Entre els requisits que s'estableixen perquè les entitats es puguen beneficiar de l'ajuda figura que la distància entre el centre universitari i la població des de la qual es preste el servei no siga inferior a 20 quilòmetres ni superior a 90 quilòmetres.

A més, el temps de duració del trajecte no pot ser superior a 90 minuts i el servei s'ha de prestar en períodes lectius del curs acadèmic 2019-2020. Així mateix, els horaris s'han d'ajustar als de la jornada lectiva i el punt de destí i el d'origen del retorn serà el campus universitari corresponent.

Enllaç al DOGV: consulteu ací.