Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Enseñanza universitaria

Universitats convoca les beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari

18/05/2020
- Les beques consisteixen en l'exempció del pagament de la matrícula d'un màster o un curs de formació al o la millor estudiant de cada titulació universitària
- Les beques consisteixen en l'exempció del pagament de la matrícula d'un màster o un curs de formació al o la millor estudiant de cada titulació universitària


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat les beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades a l'alumnat que haja conclòs, durant el curs 2018-19, estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres públics adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Aquesta beca, a la qual la Generalitat destinarà enguany un total de 450.000 euros, té com a principal objectiu premiar l'esforç i valorar el rendiment acadèmic dels o les millors alumnes de cada titulació universitària.

En concret, consistirà en l'exempció del pagament de la taxa de matrícula per a la realització d'un màster o un curs de formació durant el curs 2019-2020 o 2020-2021, així com l'expedició d'un diploma acreditatiu de l'excel·lència acadèmica. L'import màxim de la beca serà de 3.000 euros.

Podran ser beneficiaris de les beques els que hagen conclòs durant el curs 2018-2019 els seus estudis de grau en les universitats públiques valencianes o estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

El nombre de persones beneficiàries per universitat serà u per cada títol superior, sempre que haja completat el pla d'estudis en el curs acadèmic 2018-2019. En cas que aquest alumne renuncie, o no complisca els requisits, es proposarà per a la beca el següent que tinga la màxima puntuació i així successivament fins que s'accepte la beca, sempre que no hi haja una diferència superior a 0,5 punts respecte al que haja obtingut la puntuació més alta.

El termini de presentació de les sol·licituds, que hauran de realitzar les universitats i l'ISEACV, acaba l'1 de juny de 2020, inclusivament, en el cas de l'alumnat que estiga desenvolupant el curs de formació o el màster en el curs acadèmic 2019-2020.

Per als i les alumnes que vulguen realitzar el curs de formació o el màster en el curs 2020-2021, les universitats o l'ISEACV hauran de presentar la documentació fins al dia 30 d'octubre de 2020, inclusivament.

No obstant això, la tramitació de les sol·licituds queda suspesa en virtut del que disposa el Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per tant, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini es tramitaran efectivament en el moment en el qual se'n reprenga el còmput, que es farà en el moment que perda la vigència el Reial decret i les pròrrogues d'aquest.

Així, es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

La concessió d'aquestes beques té com a finalitat la promoció de l'excel·lència acadèmica en els estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, així com ensenyances artístiques superiors en els centres públics adscrits a l'ISEACV, mitjançant un reconeixement oficial dirigit a millorar el rendiment acadèmic, ja que les persones beneficiàries són estudiants amb la màxima nota mitjana en l'expedient.

Enllaç al DOGV: consulteu ací.