Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universidades

Les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys es faran els dies 5 i 12 de setembre

21/05/2020
- Així ho ha acordat la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció a les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià
- No s'obrirà un període nou de matrícula per a aquestes proves
- Les garanties seran les mateixes que en la convocatòria ordinària de juliol per a tot l'alumnat
- Així ho ha acordat la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció a les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià
- No s'obrirà un període nou de matrícula per a aquestes proves
- Les garanties seran les mateixes que en la convocatòria ordinària de juliol per a tot l'alumnatLa Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció ha acordat que les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys es facen els dies 5 i 12 de setembre.

Davant de la dificultat de la realització d'aquestes proves, que estaven previstes per al 9 i 16 de maig, atesa la situació excepcional actual motivada per la crisi sanitària del coronavirus, la Comissió ha decidit, tal com va informar la Conselleria d'Innovació el mes de març passat, modificar el calendari d'aquestes.

La Comissió també ha concretat que no s'obrirà un nou període de matrícula i que els alumnes matriculats que vulguen anul·lar la matrícula podran fer-ho dirigint-se a la Universitat corresponent i se'ls tornarà l'import que han pagat per la taxa.

A més, la preinscripció universitària per a aquests alumnes tindrà lloc en la convocatòria extraordinària del mes de setembre, amb les mateixes garanties per a l'alumnat previstes en la convocatòria ordinària de juliol.

Així mateix, i ja que la superació de la prova d'accés per a majors de 25 anys també capacita l'alumnat per a accedir a cursar cicles formatius de grau superior de Formació Professional, la Conselleria d'Innovació ha informat que aquests alumnes tenen garantida la participació en el procés de sol·licitud, la selecció, l'admissió i la matriculació per a cursar aquests cicles, en els mateixos percentatges previstos i amb les mateixes garanties previstes que en la convocatòria del mes de juliol.

Es pot consultar aquesta informació en l'enllaç següent de la web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:
consulteu ací.