Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universidades

Universitats convoca les beques de formació a distància

01/06/2020
- L'objectiu és ampliar l'abast de les ajudes per a estudis universitaris i fer-les arribar a la majoria dels estudiants de la Comunitat Valenciana
- La Conselleria destina a aquestes beques un import global màxim de 80.000 euros
- L'objectiu és ampliar l'abast de les ajudes per a estudis universitaris i fer-les arribar a la majoria dels estudiants de la Comunitat Valenciana
- La Conselleria destina a aquestes beques un import global màxim de 80.000 eurosLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria de beques per a la realització d'estudis universitaris oficials de grau als centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) situats a la Comunitat Valenciana, per al curs acadèmic 2019-2020.

Aquestes ajudes consisteixen en l'exempció del pagament de l'import dels crèdits matriculats per estudiant en primera matrícula. Per a fer-ho, la Conselleria destina un import global màxim de 80.000 euros.

L'objectiu és ampliar l'abast perquè les beques d'estudis universitaris arriben a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

Podran ser beneficiaris els i les alumnes que no hagen complit 55 anys en la data de la fi del termini de presentació de les sol·licituds i que cursen estudis universitaris als centres associats de la UNED ubicats a la Comunitat Valenciana en el curs 2019-2020.

La renda familiar als efectes d'aquesta beca s'obtindrà per incorporació de les rendes de cada un dels membres computables de la família i es calcularà d'acord amb la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La tramitació i la presentació de la sol·licitud es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, a través del punt d'accés de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web:consulteu ací.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Més informació sobre aquestes beques: consulteu ací i consulteu ací.