Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Per l'impacte de l'estat d'alarma

L'AVI amplia tres mesos l'execució i justificació dels projectes protegits en la seua convocatòria d'ajudes

18/06/2020
- L'Agència permetrà als beneficiaris estendre els seus respectius treballs fins al 31 de març de 2021 pels retards derivats de l'estat d'alarma
- La pròrroga en els terminis se circumscriu als projectes d'innovació amb caràcter plurianual que van arrancar durant l'exercici passat
- L'Agència permetrà als beneficiaris estendre els seus respectius treballs fins al 31 de març de 2021 pels retards derivats de l'estat d'alarma
- La pròrroga en els terminis se circumscriu als projectes d'innovació amb caràcter plurianual que van arrancar durant l'exercici passatL'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha acordat ampliar tres mesos els terminis d'execució i justificació de les seues ajudes en concurrència competitiva corresponent a 2019, davant de les dificultats que han trobat els beneficiaris d'aquesta convocatòria plurianual per a continuar desenvolupant els treballs previstos durant el període de vigència de l'estat d'alarma.

Així consta en la resolució del vicepresident executiu de l'AVI, Andrés García Reche, que recull aquest dijous el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV), i en què s'estableix el 31 de març de 2021 com a nova data límit per a executar la segona anualitat dels projectes d'innovació protegits per l'Agència.

De la mateixa manera, el període màxim per a justificar els costos objecte de subvenció expirarà el pròxim 23 d'abril, excepte els relatius a les quotes de la Seguretat Social corresponents a l'exercici esmentat que hagen de ser ingressats després d'aquesta data. Les entitats beneficiàries tindran, en aquest cas, fins al 6 de juliol de 2021 per a aportar els justificants de pagament.

Per a prorrogar ambdós terminis administratius, l'Agència s'acull a l'article 54.1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que habilita les administracions i entitats del sector públic per a modificar els períodes d'execució i justificació de les activitats subvencionades, sempre que aquestes ajudes s'hagueren concedit abans de la declaració de l'estat d'alarma derivat de l'emergència sanitària.

Per tant, l'ampliació dels terminis se circumscriu exclusivament als projectes amb caràcter plurianual que van ser protegits en la convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva de 2019, i que es troben ara en la seua segona i última anualitat.

Segons argumenta l'AVI en aquesta norma, la data límit fixada inicialment en les bases reguladores és "insuficient", ja que les mesures extraordinàries disposades per a frenar l'avanç de la pandèmia estan provocant retards en l'execució de les activitats subvencionades, que dificulten al seu torn la consecució dels objectius previstos en la convocatòria.

"Per això, per a facilitar l'execució i justificació de les activitats subvencionades i contribuir a l'eficàcia de l'objecte de la convocatòria, se'n resol l'ampliació fent ús de la facultat legalment prevista", conclou.

Aquesta és la segona resolució que adopta l'Agència Valenciana de la Innovació en l'últim mes per a salvaguardar els programes d'ajuda, dirigits a enfortir i desenvolupar el sistema valencià d'innovació, durant l'estat d'alarma.

Al maig es va acordar reprendre els terminis dels procediments administratius a fi d'agilitzar la resolució de la convocatòria de 2020, dotada amb al voltant de 14 milions d'euros, i que es va veure interrompuda per la paralització d'aquest còmput.

El personal tècnic de l'Agència està treballant en l'avaluació d'aquests projectes des que es tancara el termini per a la presentació de sol·licituds. Una tasca que s'ha mantingut després de la declaració de l'estat d'alarma, amb les limitacions pròpies d'aquesta situació excepcional.