Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell col·labora amb la Universitat de València i la Jaume I per a finançar tres unitats d'innovació empresarial

24/07/2020
- Es garanteix la continuïtat de les unitats de l'IFIC, centre mixt entre la UV i el CSIC; l'INAM, de l'UJI, i l'ICMol de la UV
- Amb els fons previstos es desenvoluparan solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les empreses de la Comunitat Valenciana
- Es garanteix la continuïtat de les unitats de l'IFIC, centre mixt entre la UV i el CSIC; l'INAM, de l'UJI, i l'ICMol de la UV
- Amb els fons previstos es desenvoluparan solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les empreses de la Comunitat ValencianaEl Consell ha aprovat tres convenis de col·laboració de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) amb la Universitat de València (UV) i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló per a la constitució d'unitats científiques d'innovació empresarial (UCIE) en tres centres d'excel·lència investigadora.

Aquests acords garanteixen la continuïtat dels grups especialitzats que es van crear en 2018 per a desenvolupar solucions tecnològiques i innovacions dirigides a l'empresa en l'Institut de Ciència Molecular (ICMol), adscrit a la Universitat de València, i en l'Institut de Física Corpuscular, de titularitat compartida entre la UV i el CSIC. Així mateix, també rebrà finançament la Unitat Científica d'Innovació de l'Institut de Materials Avançats de l'UJI, la més recent de totes les que reben el suport l'AVI.

L'aportació de l'AVI oscil·la, segons cada acord, entre els 250.000 i els 375.000 euros per centre i garanteix la independència econòmica d'aquestes unitats d'innovació. D'aquesta manera, els costos associats a aquesta iniciativa no suposen cap minvament en els recursos ordinaris d'aquests instituts d'investigació.

Entre altres projectes capdavanters, la Unitat Científica d'Innovació Empresarial de l'INAM treballarà en nous sistemes d'emmagatzematge d'energia basats en hidrogen, aprofundirà en el desenvolupament de materials plàstics i tintes fotoluminescents amb un alt valor afegit i construirà nous electrocatalitzadors amb capacitat per a descontaminar aigües residuals i produir combustibles sense carboni.

Així mateix, s'intensificaran els treballs per a produir ceràmiques conductores, que puguen integrar circuits elèctrics, teclats i polsadors; una línia d'acció que va arrancar en 2019 i va despertar un notable interés entre la indústria del taulell.

El desenvolupament d'acceleradors de partícules compactes per al seu ús en nous tractaments contra el càncer és una altra de les línies de treball prioritàries, en aquest cas de la Unitat d'Innovació de l'IFIC, que també abordarà el desenvolupament de noves línies de diagnòstic i teràpies enfront de malalties neurodegeneratives basades en l'ús de materials polimèrics i metàl·lics com a marcadors o per a l'alliberament controlat d'altres agents.

També es desenvoluparà una sonda intraoperatòria que ajudarà el cirurgià a localitzar i extirpar amb més precisió els residus tumorals durant el transcurs de l'operació.

D'altra banda, la UCIE de l'Institut de Ciència Molecular continuarà amb l'optimització de materials per a l'emmagatzematge d'energia a través de supercondensadors, al mateix temps que treballa en l'aprofitament de la capacitat fotocatalítica del titani per a la descontaminació ambiental i, previsiblement, es validaran nous antiparasitaris contra la malaltia de Chagas i la leishmaniosi, entre altres projectes que s'executaran al llarg de l'any.

Les unitats científiques d'innovació empresarial són una iniciativa de l'AVI per a potenciar la investigació aplicada i orientada cap al teixit productiu, que compta amb el suport de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.