Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell col·labora amb les cinc universitats públiques valencianes per a la creació de la xarxa de càtedres de bretxa digital

07/08/2020
- La Generalitat hi aportarà un total de 150.000 euros, que seran repartits entre les universitats a parts iguals
- L'objectiu és fomentar activitats d'investigació, divulgació i formació per a reduir la bretxa digital
- La Generalitat hi aportarà un total de 150.000 euros, que seran repartits entre les universitats a parts iguals
- L'objectiu és fomentar activitats d'investigació, divulgació i formació per a reduir la bretxa digitalEl Ple del Consell ha aprovat els convenis de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant; Universitat Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernández d'Elx) per a la creació d'una xarxa de càtedres sobre bretxa digital durant l'exercici 2020.

Per a fer-ho, la Generalitat hi aportarà un total de 150.000 euros, que seran repartits entre les cinc universitats públiques, de manera que 30.000 euros correspondran a cadascuna, i que es destinaran a subvencionar les despeses derivades de les accions de la càtedra establides pel conveni.

Concretament, l'acord amb la Universitat de València estableix la creació de la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere; amb la Universitat Politècnica de València, la creació de la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional; amb la Universitat d'Alacant, la creació de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional; amb la Universitat Jaume I de Castelló, la creació de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori; i l'amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC.

La creació d'aquestes cinc càtedres permetrà analitzar la bretxa digital des de les diferents perspectives i fomentar activitats d'investigació, anàlisi i divulgació sobre les diferents bretxes digitals, des del punt de vista de l'accés, les competències digitals i el bon ús de les TIC.
Per a fer-ho, es promouran actuacions per a potenciar el coneixement sobre les causes, conseqüències i solucions de la bretxa digital des del punt de vista de l'ús responsable de les TIC, la bretxa digital de gènere, generacional i territorial i la relativa a la diversitat funcional, en el marc de les accions de l'Observatori de Bretxa Digital, dependent de la Conselleria d'Innovació.

Així mateix, a través d'aquesta xarxa de càtedres, les universitats fomentaran la participació, l'elaboració del coneixement, la síntesi d'idees i la transferència de coneixement als poders públics i a la ciutadania; també assessoraran en la planificació de l'acció normativa i de documents estratègics en l'àmbit de la societat digital i lluita contra la bretxa digital.

Així mateix, analitzaran i diagnosticaran la situació de bretxa digital a la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera, proposaran solucions concretes i asseguraran la coordinació amb les altres càtedres universitàries de les universitats públiques valencianes per a realitzar estudis, accions i tasques divulgatives conjuntes.

Les cinc universitats valencianes, a més, vetlaran pel bon funcionament les càtedres, i per la posada en marxa dels continguts i objectius perseguits, així com pel compliment del programa d'activitats que siga aprovat.

Per la seua banda, la Conselleria d'Innovació, amb la subscripció d'aquests convenis, adquireix un compromís a mitjà i llarg termini amb la investigació universitària per a detectar les causes i conseqüències de la bretxa digital, així com les solucions a aquesta.