Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova el decret de creació de l'Institut Universitari d'Investigació BIOTECMED de la Universitat de València

07/08/2020
- BIOTECMED se centra en la investigació en l'àmbit de les biociències moleculars aplicades a la biotecnologia i la biomedicina
- BIOTECMED se centra en la investigació en l'àmbit de les biociències moleculars aplicades a la biotecnologia i la biomedicina


El Ple del Consell ha aprovat el decret de creació de l'Institut Universitari d'Investigació en l'àmbit de les biociències moleculars aplicades a la biotecnologia i la biomedicina, BIOTECMED, de la Universitat de València.

La proposta es fonamenta en el reconeixement als avanços d'aquestes ciències, i la seua aplicació a la resolució de problemes de salut humana i sostenibilitat, així com a l'existència d'una estructura de recerca interdisciplinària (ERI) en biotecnologia i biomedicina en el si de la Universitat de València.

L'Institut Universitari BIOTECMED es planteja com una continuació d'aquesta ERI per a contribuir a la consolidació de la biotecnologia a la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar i promoure un entorn d'investigació interdisciplinària i per a establir relacions amb entitats públiques i empreses en el sector biomèdic, agroindustrial i biotecnològic per a abordar problemes que preocupen la societat.

La proposta de creació de l'institut BIOTECMED compta amb l'informe favorable de l'AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva) i el passat 2 de juliol el Ple del Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior va tindre coneixement de la sol·licitud de creació d'aquest institut.