Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova la designació dels patrons de la Fundació per al Foment d'Estudis Superiors

07/08/2020
- S'ha procedit a actualitzar la composició per a adaptar-la a l'estructura orgànica de la Generalitat
- S'ha procedit a actualitzar la composició per a adaptar-la a l'estructura orgànica de la Generalitat


El Ple del Consell ha aprovat l'acord pel qual es designen els patrons de la Fundació per al Foment d'Estudis Superiors, FFES, que seran els càrrecs següents:

- Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA, Enric Nomdedéu

- Directora general de Pressupostos, Eva Martínez

- Director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, Javier Santos Burgos

- Director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell

A més, formaran part de la Fundació d'Estudis Superiors com a patrons:

- Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón

- Santiago Grisolía, vicepresident de l'Alt Consell Consultiu d'R+D+I i Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica de 1990

- Avelino Corma, Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica de 2014 i Premi Jaume I en 2000

- President de la Confederació Empresarial de la CV a la província de Castelló, Sebastián Pla

El patronat té com a patró d'honor el president de la Generalitat, Ximo Puig, i com a presidenta, la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

A més, són vocals nats del patronat la secretària autonòmica d'Universitats i Investigació, Carmen Bevià, el sotssecretari de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, José Vicente Villar, i la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta.

Els estatuts de la fundació estableixen que el patronat estarà integrat per un mínim de 7 i un màxim de 15 membres nomenats pel Consell a proposta del titular de la conselleria amb competències en matèria d'universitats.

La Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors va ser creada en 2014 amb la finalitat de facilitar i fomentar l'accés a l'educació superior.