Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Periodo 2021-2022

Innovació convoca ajudes per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'R+D+I

08/10/2020
- Aquestes subvencions estan cofinançades per la Unió Europea a través de FEDER, que preveu com a eix prioritari potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
- L'import destinat a aquesta convocatòria és de 5.000.000 d'euros per a l'exercici 2021
- Les sol·licituds es podran presentar a partir del 15 d'octubre i fins al 2 de novembre de 2020, tots dos inclusivament
- Aquestes subvencions estan cofinançades per la Unió Europea a través de FEDER, que preveu com a eix prioritari potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
- L'import destinat a aquesta convocatòria és de 5.000.000 d'euros per a l'exercici 2021
- Les sol·licituds es podran presentar a partir del 15 d'octubre i fins al 2 de novembre de 2020, tots dos inclusivamentLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) la convocatòria d'ajudes, per al període 2020-2021, destinades a l'adquisició d'infraestructures, equipament i tecnologies d'última generació d'R+D+I per les universitats públiques valencianes; els consorcis públics d'investigació adscrits a la Generalitat, que no pertanyen al sector sanitari, i els organismes públics d'investigació de l'Administració general de l'Estat situats a la Comunitat Valenciana.

Aquestes subvencions, a les quals es destinen 5.000.000 d'euros per a l'exercici 2021, estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que preveu com a eix prioritari potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Aquesta convocatòria té caràcter pluriennal i el període d'execució de l'activitat per a cada una de les anualitats (2021 i 2022) és el que està comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre.

L'import de les ajudes per a cada projecte en cada una de les anualitats d'execució de l'activitat serà superior a 100.000 euros (IVA no inclòs) i la quantia màxima que es pot concedir és d'1.000.000 d'euros per al total de l'ajuda.

Les entitats interessades hauran de presentar una sol·licitud per cada un dels projectes per als quals se sol·licita l'ajuda, l'objecte de la qual és afavorir l'adquisició i l'actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació d'R+D+I, que permeten desenvolupar activitats d'investigació d'excel·lència.

És important assenyalar que els projectes s'hauran d'emmarcar en un dels eixos prioritaris de desenvolupament de l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació en el territori valencià (RIS3-CV) -disponible en la web consulteu ací- i contribuir a l'acompliment d'un, o diversos, dels objectius específics que té.

Presentació i terminis

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 15 d'octubre i fins al 2 de novembre de 2020, tots dos inclusivament.

La presentació es farà telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat accedint al cercador de tràmits i serveis en l'adreça: consulteu ací.

També s'hi podrà accedir a través de la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (consulteu ací).