Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Universitats beca 3.443 estudiants beneficiaris de l'exempció de taxes universitàries

22/10/2020
- La Conselleria destina a aquestes ajudes 3.146.922,29 euros
- La Conselleria destina a aquestes ajudes 3.146.922,29 euros


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) la resolució per la qual s'adjudiquen a 3.443 estudiants les beques per a la realització d'estudis universitaris de la Generalitat per al curs 2019-2020.

La quantia que es destina per a aquest curs a l'exempció de les taxes universitàries ascendeix a 3.146.922,29 euros. A més, cal recordar que la Conselleria d'Innovació ha apostat per la reducció de taxes, que ha fet el Consell durant els últims anys, que disminueix un 15 % el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster.

En concret, del total dels 3.443 estudiants beneficiaris de les beques, 1.221 en fan els seus estudis a la Universitat de València, que rebrà un total d'1.162.800,42 euros; 671, a la Universitat Politècnica de València, que rebrà 659.355,81 euros; 883, a la Universitat d'Alacant, que rep 733.013,87 euros; 338, a la Universitat Jaume I, que rep 283.971,09 euros; 320, a la Universitat Miguel Hernández, que rep 296.613,30 euros; 3, a la Universitat Cardenal Herrera CEU, que rebrà 3.302 euros, i 12, a la Universitat Catòlica de València, que rep 7.864,98 euros, on s'imparteixen estudis de Veterinària.

Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries són alumnes matriculats durant el curs acadèmic 2019-2020 a les universitats públiques valencianes, així com als centres públics adscrits a aquestes que imparteixen ensenyaments per a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que imparteixen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau.

A més, l'alumnat matriculat en universitats privades, i centres privats adscrits a universitats públiques, pot optar a aquesta beca únicament per al grau en Veterinària.

Exempció del pagament de les taxes

Els i les alumnes becats en les universitats públiques valencianes i en els centres públics adscrits a aquestes estaran exempts del pagament de les taxes dels crèdits en què s'han matriculat, i els matriculats i matriculades en universitats privades, o en centres privats adscrits en universitats públiques, rebran una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca només cobreix els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula, i no formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació.

Enllaç DOGV: consulteu ací.