Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Mejora de empleo

Innovació prorroga les ajudes per a millorar la formació i l'ocupabilitat del personal tècnic i de gestió d'R+D+I

27/10/2020
- Es tracta de les subvencions per a la contractació de persones joves qualificades per entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
- Aquesta ampliació d'ajudes respon a la possibilitat de prorrogar-les que estableix el Reial decret d'estat d'alarma per a aquest tipus de contractes per un període de 100 dies
- La pròrroga beneficiarà 49 joves investigadors: 21 dones i 28 homes
- Es tracta de les subvencions per a la contractació de persones joves qualificades per entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
- Aquesta ampliació d'ajudes respon a la possibilitat de prorrogar-les que estableix el Reial decret d'estat d'alarma per a aquest tipus de contractes per un període de 100 dies
- La pròrroga beneficiarà 49 joves investigadors: 21 dones i 28 homesLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha prorrogat, per un període de 100 dies, les subvencions dirigides a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D+I.

L'ampliació d'aquestes ajudes és conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Reial decret d'aprovació preveia la possibilitat que les entitats que van haver subscrit contractes de treball de duració determinada amb càrrec a finançament procedent de convocatòries d'ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, pogueren prorrogar la vigència d'aquests pel temps de duració de l'estat d'alarma.

Por tant, las entitats que van resultar beneficiàries en 2018 podran prorrogar, si així ho han sol·licitat, un nou període de 100 dies, amb caràcter plurianual, els contractes en les mateixes condicions i amb el mateix cost.

Una vegada resoltes les sol·licituds presentades, els beneficiaris d'aquesta ampliació són un total de 49 joves investigadors (21 dones i 28 homes), contractats per entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Cal recordar, a més, que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, dins del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu també és donar continuïtat al procés de millora de l'ocupabilitat d'aquests joves, així com continuar reforçant les activitats d'investigació dels centres d'investigació públics.

Ajudes concedides per a 2020 i 2021

Les subvencions concedides ascendeixen a 121.347,13 euros per a 2020 i a 159.932,80 euros per a 2021.

Les entitats beneficiàries són:

- El Consell Superior d'Investigacions Científiques, que rep 30.127,55 en 2020 i 42.233,81 euros en 2021 destinats a la contractació de 5 dones i 8 homes.

- La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, a la qual s'han destinat 10.202,41 euros en 2020 i 12.469,67 euros en 2021, per a la contractació de 4 dones.

- La Universitat d'Alacant, a la qual es concedeixen 5.101,21 euros en 2020 i 6.517,50 euros en 2021, que beneficien 1 dona i 1 home.

- La Universitat Jaume I, que rep 5.332,46 euros en 2020 i 6.517,50 euros en 2021, per a la contractació de 2 homes.

- La Universitat Miguel Hernández, a la qual es concedeixen 5.332,46 euros en 2020 i 6.517,50 euros en 2021, que beneficien 1 home i 1 dona.

- La Universitat Politècnica de València, que compta amb 45.325,91 euros en 2020 i 61.323,73 en 2021, per a la contractació de 7 dones i 11 homes.

- La Universitat de València, que rep 19.925,13 euros en 2020 i 24.353,09 euros en 2021, destinats a contractar 3 dones i 5 homes.

Més informació en: consultar aquí