Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova la concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de projectes de la Unitat ELLIS ALACANT sobre la COVID-19

04/12/2020
- Es destinen 120.000 euros amb caràcter excepcional per a treballs d'investigació utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial avançades
- Es destinen 120.000 euros amb caràcter excepcional per a treballs d'investigació utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial avançades


El Ple del Consell ha aprovat el decret que atorga la concessió directa d'ajudes urgents per al finançament de projectes de la Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS ALACANT.

L'objectiu és destinar una subvenció de 120.000 euros de caràcter excepcional per a la realització de treballs d'investigació per al seguiment de la COVID-19 utilitzant les tècniques d'intel·ligència artificial avançades de la Unitat ELLIS ALACANT.

La concessió d'aquestes subvencions és directa, ja que hi concorren raons d'interés públic, econòmic, social i humanitari que n'impossibiliten la convocatòria pública.

Es tracta, per tant, d'ajudes que responen a la necessitat de realitzar tasques d'investigació i anàlisi de dades per a fer front a la crisi provocada per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana utilitzant els avantatges de la intel·ligència artificial, a fi d'atendre les circumstàncies canviants i peremptòries en l'àmbit sociosanitari i ajudar a combatre els efectes socials i sanitaris derivats de la crisi.

La subvenció servirà per a finançar actuacions d'investigació i anàlisi de dades sobre: mobilitat, a partir de dades de la xarxa de telefonia mòbil; models predictius de nombres de casos, d'hospitalitzacions, d'UCI i de defuncions; models epidemiològics computacionals; i informació obtinguda en enquestes ciutadanes sobre COVID-19.

L'ajuda es destinarà a cobrir les despeses de posada en marxa i funcionament de la Unitat ELLIS, que engloben els costos de personal i els de l'instrumental i material; així com els d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts, o els de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.

La Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital serà l'encarregada de la realització de les gestions encaminades a la supervisió i el control de la subvenció, a través del Servei d'Execució de Projectes Estratègics per a la Societat Digital i de la Intel·ligència Artificial.

Antecedents

L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat mes de març de 2020 la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, requereix la posada en marxa de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura.

Una d'aquestes mesures, a la Comunitat Valenciana, va ser la creació del Comissionat de la Presidència de la Generalitat per a l'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana (EIACV), que inclou la necessitat d'utilitzar la intel·ligència de dades per a avaluar l'aplicació de mesures, predir escenaris futurs, reduir el temps de presa de decisions i anticipar solucions.

Amb això s'inicia el desenvolupament de l'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana (EIACV), que planteja la creació d'una unitat ELLIS (centre europeu d'investigació en intel·ligència artificial) que permeta la captació de talent d'excel·lència i la col·laboració amb la comunitat científica d'alt nivell a Europa, i fomente les sinergies de la investigació en intel·ligència artificial amb l'ecosistema emprenedor i la transferència d'aplicacions des de la investigació bàsica a les empreses.

El desembre de 2019, ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, iniciativa europea amb un enfocament en l'excel·lència científica, la innovació i l'impacte social de la IA), va anunciar l'establiment de 17 unitats ELLIS en 10 països europeus i a Israel.

Una d'aquestes unitats estaria establida a Alacant, sota la supervisió de la doctora Nuria Oliver, com a comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l'EIACV.

Així, el maig de 2020 es va constituir la Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS ALACANT, sense ànim de lucre, i amb l'objectiu de realitzar investigació científica bàsica d'excel·lència sobre intel·ligència artificial i contribuir a generar un impacte econòmic i social positiu en l'àmbit territorial preferencial, atraient, retenint i formant el talent excel·lent investigador i duent a terme investigacions en laboratoris d'investigació de les indústries locals.

Entre les línies d'investigació promogudes per la fundació es troba la del comportament humà, amb aplicacions com són el modelatge de la propagació de malalties infeccioses, utilitzant tecnologies basades en intel·ligència artificial, la qual pot ser de gran utilitat a l'hora de desenvolupar estratègies que ajuden a fer front a la pandèmia de la COVID-19.

La greu situació de crisi provocada per la pandèmia ha donat lloc al fet que les tasques d'investigació en aquest àmbit per part de la Fundació ELLIS ALACANT es requerisquen amb urgència.

Per això, i perquè no s'havia inclòs una línia pressupostària específica per al suport a aquesta Unitat ELLIS en el Pressupost de la Generalitat per a l'any 2020, atés que en el moment de l'aprovació dels pressupostos encara no existia jurídicament, es fa necessari articular una ajuda directa a través d'aquest decret.