Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza el repartiment de 8 milions d'euros entre les universitats públiques per a compensar els costos per la normativa estatal i autonòmica

18/12/2020
- Aquesta línia correspon al programa 'Universitat i estudis superiors' inclòs en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020
- Aquesta línia correspon al programa 'Universitat i estudis superiors' inclòs en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020


El Ple del Consell ha autoritzat la distribució de huit milions d'euros entre les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a compensar els costos derivats de la normativa estatal i autonòmica.

Aquesta línia de distribució de compensació de costos correspon al programa 'Universitat i estudis superiors', inclòs en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

Els costos estan determinats en la memòria econòmica justificativa que aporta cada universitat, una vegada distribuïda la dotació pressupostària entre les cinc universitats públiques.

L'assignació per universitats és de 2.197.196,12 euros per a la Universitat de València; 1.319.687,44 euros per a la Universitat Politècnica de València; 1.928.989,28 euros per a la Universitat d'Alacant; 1.632.986,96 euros per a la Universitat Jaume I, i 921.140,20 euros per a la Universitat Miguel Hernández d'Elx.