Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza la licitació de les obres per a les noves instal·lacions de Districte Digital al port d'Alacant

29/12/2020
- L'import de licitació ascendeix a 12.952.961 euros
- L'import de licitació ascendeix a 12.952.961 euros


El Ple del Consell ha acordat autoritzar a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana SAU (SPTCV) la licitació de l'expedient d'obra d'execució 'Edifici terciari i aparcament per a Districte Digital en el moll 5 del port d'Alacant', per un import de licitació de 12.952.961 euros.

Aquesta autorització suposa l'ampliació de Districte Digital amb unes noves instal·lacions, que s'ubicaran en una superfície de 9.344 metres quadrats i amb un termini de concessió de 24 anys, amb una pròrroga de 6 anys més.

Antecedents

La Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana és una empresa pública de la Generalitat, per a la promoció, l'organització i la gestió i posada en funcionament d'activitats i projectes turístics, d'oci, culturals, esportius i industrials, entre d'altres.

En 2017, l'SPTCV va posar en marxa l'actuació Districte Digital Comunitat Valenciana, un ecosistema digital que té com a objectiu l'atracció d'empreses tecnològiques i posicionar la Comunitat Valenciana en el context mundial tecnològic, reconegut per empreses i professionals del sector, i oferir un entorn i uns serveis diferenciats.

El febrer de 2019, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària d'Alacant va atorgar a l'SPTCV la concessió administrativa per a l'ocupació d'un espai en el moll 5 del port d'Alacant per a la construcció d'un centre en Districte Digital Comunitat Valenciana.

A causa de la necessitat d'execució de les obres de l'edifici, l'SPTCV ha procedit a la licitació de l'expedient, però en tractar-se d'un contracte d'obra de més de 5 milions d'euros correspon al Consell la competència per a autoritzar aquest contracte.

Per tot això que s'ha exposat, i a proposta de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, el Consell ha aprovat autoritzar aquesta licitació.

Districte Digital

Actualment, Districte Digital compta amb tres edificis a la ciutat d'Alacant per a la implantació d'empreses de nova tecnologia, en les quals ja s'han implantat més de 75 empreses i en què estan instal·lats més de 800 professionals del sector.

En Districte Digital s'han realitzat i organitzat esdeveniments nacionals i internacionals relacionats amb el sector; s'han dut a terme acords amb organismes internacionals per al desenvolupament conjunt de projectes d'innovació, i s'han creat programes de participació entre empreses i plans de màrqueting per a atracció d'empreses tecnològiques i organismes internacionals.