Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza un conveni que avaluarà la qualitat de l'activitat dels instituts universitaris d'investigació de la Comunitat Valenciana

10/06/2022
- La Generalitat finança amb 8.000 euros aquest acord
- La Generalitat finança amb 8.000 euros aquest acord


El Ple del Consell ha acordat la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) per al desenvolupament d'un protocol d'avaluació de l'activitat que duen a terme els instituts universitaris d'investigació de la Comunitat Valenciana.

L'avaluació dels instituts universitaris d'investigació cada cinc anys s'estableix en la Llei de coordinació del Sistema Universitari Valencià.

A aquest efecte, es formalitza aquest conveni mitjançant el qual ANECA, organisme adscrit al Ministeri d'Universitats que té per objecte la promoció i l'assegurament de la qualitat del Sistema d'Educació Superior a Espanya, desenvoluparà el procés per a la realització de l'avaluació externa dels instituts universitaris d'investigació de la Comunitat Valenciana, que concretarà en un informe tècnic d'avaluació externa.

La Generalitat, a través d'AVAP, subvenciona econòmicament les despeses d'aquest conveni aportant una dotació de 8.000 euros dividits en quatre anualitats de 2.000 euros cada una, corresponents als anys 2022, 2023, 2024 i 2025, en què tindrà vigència el conveni.

L'AVAP remetrà a ANECA el llistat amb les sol·licituds dels instituts a avaluar cada any. Un comité d'avaluació extern designat per a cada institut s'encarregarà de visitar i elaborar l'informe tècnic d'avaluació externa seguint els criteris d'avaluació i els nivells de valoració establits per AVAP en el protocol. Aquest informe estarà motivat i contindrà una conclusió global que podrà ser 'favorable', 'favorable amb recomanacions' o 'desfavorable'.