Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
PAU 2022

El 97,79 % d’estudiants supera els exàmens de les proves d’accés a la universitat 2022

17/06/2022
  • La xifra global d’estudiants presentats a la PAU enguany és de 22.404 alumnes
  • Els resultats es poden consultar en el portal de l’alumnat a través de la web

El 97,79 % d’estudiants valencians que s’han presentat en fase obligatòria a la convocatòria de juny de les proves d’accés a la universitat (PAU) han superat els exàmens. En total, dels 19.882 alumnes de la fase obligatòria, n’han resultat aptes 19.438; amb això es manté un percentatge similar d’aprovats al de l’any anterior.

D’altra banda, s’han presentat només a la fase voluntària de la PAU un total de 2.522 estudiants, dels quals 1.501 estudiants procedeixen de cicles formatius i 1.021 de batxillerat.
 
La xifra global d’alumnes presentats a la PAU d’enguany, tant en la fase obligatòria com en la voluntària, ascendeix a 22.404 estudiants. 

Pel que fa a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d’Alacant es van matricular 3.284 alumnes, se n’han presentat 3.273 i n’han aprovat 3.176; a la Universitat Jaume I de Castelló, es van matricular 2.354 estudiants, se n’han presentat 2.346 i n’han aprovat 2.309; pel que fa a la Universitat Miguel Hernández d’Elx es van inscriure 3.673 alumnes, 3.658 s’han presentat i 3.593 han resultat aptes; a la Universitat Politècnica de València, se n’han matriculat 4.688, dels quals s’han presentat 4.674 i n’han aprovat 4.538, finalment, a la Universitat de València es van matricular 5.948 alumnes i s’han presentat 5.931 estudiants, dels quals han aprovat 5.822.

Quant als percentatges d’aprovats en fase obligatòria, per universitats les dades són les següents: la Universitat Miguel Hernández té un total de 98,22 % d’aptes; la Universitat de València, un 98,16 %; la UPV, un 97,09 %; l’UJI, un 98,42 % d’aptes, i la Universitat d’Alacant, un 97,04 % d’aptes.

La nota mitjana obtinguda per l’alumnat que ha superat la fase obligatòria de les PAU el juny ha sigut 6,634; en el cas de les dones la nota mitjana ha sigut 6,653 i en el dels homes 6,606. Per universitats, la nota mitjana ha sigut un 6,806 en el cas dels estudiants examinats per la UMH; un 6,513 en la UPV; un 6,657 en la UV; un 6,561 en la UA, i un 6,650 en el cas dels presentats en l’UJI de Castelló.

El període de presentació de sol·licituds de reclamacions anirà del 20 al 22 de juny fins a les 14 hores, i la resolució de la comissió gestora de les revisions, incloent-hi, si és el cas, la possibilitat d’una tercera revisió, es publicarà el dia 28 de juny. 

Les dades es poden consultar en el portal de l’alumne a través de l’enllaç consulteu-ho ací, mitjançant l’usuari i la contrasenya que es proporciona a l’alumne/a quan comencen les proves.

Període de preinscripció universitària

Del 20 de juny al 8 de juliol s’ha establit el termini de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 per a tot l’estudiantat, tant per a qui faça la PAU de 2022 el juny o juliol, com per a l’estudiantat de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el procedent de l’accés per a majors de 25, 40 o 45 i l’estudiantat estranger.

La sol·licitud de preinscripció per a obtindre plaça en el primer curs d’estudis universitaris oficials es realitzarà telemàticament a través de l’assistent (consultar ací).

Els qui hagen de presentar qualsevol altra documentació, ho han de fer també per mitjà de l’assistent, escanejant la documentació i apujant-la al web en l’apartat que corresponga durant el procés de sol·licitud de preinscripció.

La convocatòria és única i es resoldrà per a totes les persones preinscrites el 15 de juliol de 2022

El termini per a presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol, i el període de reclamacions finalitzarà el dia 20 a les 14 hores.

L’estudiantat que no haja obtingut plaça en els estudis desitjats i es trobe en llista d’espera haurà de consultar les corresponents pàgines web de les universitats per a continuar confirmant el seu interés en la titulació desitjada.

L’alumnat que no obtinga plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l’assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d’espera que realitzen les universitats haurà de consultar les pàgines web de les universitats i posar-s’hi en contacte el mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.

Es pot consultar el resultat de la fase obligatòria de juny en el document adjunt.