Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova la creació de l'Institut Universitari d'Investigació en Enginyeria de la Universitat Miguel Hernández

08/04/2022
- Les despeses del nou institut universitari s'hauran d'atendre amb mitjans personals i materials propis de la UMH
- Les despeses del nou institut universitari s'hauran d'atendre amb mitjans personals i materials propis de la UMH


El Ple del Consell ha acordat la creació de l'Institut Universitari d'Investigació en Enginyeria de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH).

La proposta de creació ha sigut sustentada per la mateixa Universitat Miguel Hernández, comptant amb l'acord previ del Consell de Govern i amb l'informe favorable de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

L'Institut Universitari estarà emmarcat en l'estructura organitzativa de la UMH. La implementació i el posterior desenvolupament d'aquest nou institut no suposarà increment en la dotació de despesa assignada a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; serà la Universitat Miguel Hernández la que haurà d'atendre les possibles despeses amb mitjans personals i propis.