Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Agència Valenciana de la Innovació

La Generalitat llança una nova convocatòria d'ajudes per a secundar amb 50 milions el desenvolupament de projectes d'innovació en col·laboració

12/04/2022
- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' publica la nova convocatòria de l'AVI, que reforça les unitats científiques d'innovació empresarial
- Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 6 de maig les respectives sol·licituds a través de la pàgina web de l'AVI
- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' publica la nova convocatòria de l'AVI, que reforça les unitats científiques d'innovació empresarial
- Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 6 de maig les respectives sol·licituds a través de la pàgina web de l'AVILa Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), ha obert una nova convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva dirigida a enfortir i desenvolupar el sistema d'innovació de la Comunitat Valenciana, segons ha publicat el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV). Les entitats interessades disposaran de 15 dies hàbils, fins al pròxim 6 de maig, per a presentar les respectives sol·licituds a través de la pàgina web de la institució.

En total, l'AVI ha disposat un pressupost global màxim de 50 milions d'euros per a aquesta nova edició dels seus programes de suport a l'R+D+I en col·laboració, la cinquena des que es va posar en funcionament l'Agència en 2018. La nova convocatòria està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa operatiu 2021-2027, i contribuirà a la transformació del model productiu, en línia amb l'estratègia de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

La previsió és que l'AVI puga finançar entorn de 450 projectes, que es desenvoluparan en un màxim de tres anualitats, en funció de la classe de programa i les característiques de cada iniciativa.

A través d'aquest instrument, l'Agència incentiva el desenvolupament de projectes d'innovació en les empreses, al mateix temps que facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu; fomenta, a més, la col·laboració publicoprivada i la cooperació entre centres d'investigació, instituts tecnològics i empreses. De fet, l'AVI requereix la col·laboració d'almenys dos agents del sistema per a optar a qualsevol de les seues línies.

La principal novetat d'enguany se centra en el reforç de la línia d'ajudes destinada al finançament d'unitats científiques d'innovació empresarial (UCIE) en universitats i centres d'investigació d'excel·lència. Es tracta d'una figura concebuda per l'AVI per a impulsar la transferència de coneixement i el desenvolupament de solucions tecnològiques i innovacions dirigides a les nostres empreses, que aquest exercici comptarà amb més de 5,5 milions d'euros, una quantia nou vegades superior a la consignada fa un any.

La segona gran novetat remet a la incorporació de nous criteris socials i mediambientals per a l'avaluació de les sol·licituds d'ajuda, que se sumen
a les pautes ja existents i connecten també amb les establides per Brussel·les. D'aquesta manera, es tindrà en compte l'alineació dels projectes d'innovació amb les polítiques mediambientals, d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional en el procés d'anàlisi i baremació de les propostes d'innovació.

En qualsevol cas, l'Agència continuarà prioritzant, com fins ara, aquelles iniciatives que oferisquen resposta als reptes i les solucions que prèviament han identificat els diversos comités d'especialistes que assessoren l'entitat.

Finalment, en el Programa de promoció del talent s'atorgarà més flexibilitat a les universitats que concórreguen a la línia d'agents d'innovació. En concret, cada una de les institucions acadèmiques podrà presentar fins a 6 projectes, un per estructura d'investigació, enfront del màxim de tres vigents fins ara.

Impuls als projectes estratègics

Com ja va succeir en l'exercici passat, el gruix dels fons (entorn d'un 60 %) s'ha reservat per als programes de suport als projectes estratègics en cooperació i a la cadena de valor empresarial, que són, a més, els que generen més impacte en el teixit productiu.

Al primer, l'AVI destina 17,2 milions d'euros per a incentivar la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l'empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d'interés comú. Es tracta d'iniciatives que requereixen necessàriament la col·laboració dels diversos agents del sistema d'innovació per la complexitat i l'elevat esforç econòmic d'aquests projectes.

Dotat amb prop d'11,6 milions, el programa 'Consolidació de la cadena de valor empresarial' dona suport, al seu torn, al desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l'intercanvi d'informació i procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.

Per al finançament d'iniciatives de desenvolupament experimental dirigides a l'obtenció de prototips i projectes pilot s'han disposat 5,6 milions d'euros, una assignació similar a la proveïda per a donar suport a la creació i el manteniment de les unitats científiques d'innovació en centres, instituts d'investigació i universitats de la Comunitat Valenciana.

L'AVI disposa, a més, de tres línies específiques per a la promoció del talent, amb la finalitat d'atraure i retindre professionals qualificats. Les tres sumen 5,5 milions d'euros amb els quals no només es finançarà l'actual xarxa d'agents d'innovació, sinó que també es proporcionarà suport a les empreses que formen doctorandes i doctorands industrials o que contracten personal investigador i tècnic de Formació Professional, vinculats a l'execució de projectes d'innovació.

Una altra de les línies estratègiques per a l'Agència, la d'impuls de la compra pública d'innovació (CPI), assolirà els 3,2 milions d'euros en 2022. Aquest pressupost es destinarà a potenciar tant la demanda de productes i serveis innovadors en l'Administració, com a estimular les empreses perquè concórreguen a aquesta mena de licitacions nacionals i internacionals.

Per últim, es preveuen 1,4 milions d'euros per a impulsar accions d'enfortiment del sistema valencià d'innovació. A través d'aquest programa es pretén reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat, així com facilitar la difusió de l'R+D+I entre les empreses.

Més de 400 beneficiaris i 93 milions concedits

Des de 2018, més de 400 organitzacions diferents, entre les quals es troben empreses, universitats, centres tecnològics i d'investigació i entitats locals, s'han beneficiat de les ajudes en concurrència competitiva de l'Agència Valenciana de la Innovació.

En total, l'AVI ha concedit més de 93 milions d'euros per a donar suport al desenvolupament de projectes d'R+D+I en cooperació, a fi d'optimitzar el funcionament del sistema d'innovació de la Comunitat i potenciar les sinergies entre les diverses peces que té.