Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova un conveni entre els instituts d'Ensenyaments Artístics i de Cultura en matèria de col·laboració cultural, educativa i investigadora

22/04/2022
- Preveu establir línies de cooperació per al desenvolupament de programes de formació del personal investigador i l'alumnat - S'acorda la utilització recíproca d'instal·lacions i la col·laboració i la participació en programes, cursos, seminaris i conferències
- Preveu establir línies de cooperació per al desenvolupament de programes de formació del personal investigador i l'alumnat - S'acorda la utilització recíproca d'instal·lacions i la col·laboració i la participació en programes, cursos, seminaris i conferències


El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració cultural, educativa i investigadora, així com d'assistència mútua, entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEA-CV) i l'Institut Valencià de Cultura (IVC) per un període de quatre anys.

El conveni subscrit suposa el compromís de col·laboració entre l'ISEA-CV i l'IVC per a la realització conjunta d'activitats culturals, formatives i d'investigació.

A més, té previst establir línies de cooperació per al desenvolupament de programes de formació del personal investigador i de l'alumnat matriculat als centres ISEA-CV; la utilització recíproca d'instal·lacions; la col·laboració i la participació en programes, cursos, seminaris i conferències dins del marc de les arts escèniques, musicals i plàstiques, i l'establiment de convenis sobre prestació de serveis d'interés mutu.

Per a facilitar la posada en marxa del conveni es podran subscriure posteriorment convenis específics que seguisquen objectius concrets. Per a fer-ho es presentarà un pla de treball que incloga les fases d'execució i la cronologia en el desenvolupament d'aquest; unes normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte, així com els mitjans materials i humans que requerisca el programa específic.

El conveni s'estendrà per un període de quatre anys, renovables, i per a facilitar-ne el compliment es constituirà una comissió de seguiment de caràcter paritari constituïda per dos representants nomenats per les parts de comú acord.