Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova un conveni amb la Diputació de València per a impulsar la programació d'activitats musicals i d'arts escèniques

22/04/2022
- El conveni de col·laboració preveu la realització conjunta d'activitats culturals, així com la utilització recíproca d'instal·lacions
- El conveni de col·laboració preveu la realització conjunta d'activitats culturals, així com la utilització recíproca d'instal·lacions


El Ple del Consell, a través de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració i assistència mútua per a la programació cultural entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEA-CV) i la Diputació Provincial de València, a fi de participar de manera activa i conjunta en la programació d'activitats sobre música i arts escèniques.

En el marc del conveni s'estableixen dues vies de col·laboració. En primer lloc, la realització conjunta d'activitats culturals en el marc del programa 'Música en construcció' amb el Conservatori Superior de Música de València; el Concurs Internacional de Piano de València Iturbi, i els futurs programes artístics dels conservatoris superiors de Música i Dansa i l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València.

L'objectiu és la promoció de la carrera artística de joves promeses valencianes que estiguen matriculades als centres dependents de l'ISEA-CV que contribuïsquen a la seua formació i projecció, mitjançant la seua seu en les activitats culturals de la Diputació de València.

En segon lloc, la utilització recíproca d'instal·lacions com el Centre La Beneficència, els conservatoris i altres dependències, per al desenvolupament de les activitats culturals.

A més, les dues entitats podran donar difusió a la col·laboració objecte del conveni en els respectius llocs web.

El conveni s'estendrà per un període de quatre anys, renovables, i per a facilitar-ne el compliment es constituirà una comissió de seguiment de caràcter paritari entre la Direcció de l'ISEA-CV i la Prefectura del Servei de Cultura de la Diputació de València, amb la finalitat de supervisar, adoptar decisions o dictar instruccions durant l'execució del conveni.