Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza un conveni entre l'Institut d'Ensenyances Artístiques i la Fundació GESMED en matèria de col·laboració cultural i educativa

29/04/2022
- El Conservatori Superior de Dansa de València dissenyarà i coordinarà projectes de dansa social i creativa per a persones majors dependents
- El Conservatori Superior de Dansa de València dissenyarà i coordinarà projectes de dansa social i creativa per a persones majors dependents


El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració cultural, educativa i investigadora, així com d'assistència mútua, entre l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Fundació Gestió Socio-Sanitària al Mediterrani, SL (GESMED) per un període de quatre anys.

L'objecte del conveni és el d'establir els termes de col·laboració cultural, educativa i social entre GESMED i l'ISEACV a través del Conservatori Superior de Dansa de València per al desenvolupament de programes de promoció de l'envelliment actiu mitjançant l'oferta de projectes en els àmbits de la dansa social i creativa conduents a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels centres de persones majors dependents.

Amb aquesta col·laboració publicoprivada, l'ISEACV persegueix contribuir al desenvolupament d'un programa d'envelliment actiu entre persones majors que poden estar en centres de dia, des del qual es treballe en la millora de la mobilitat, de l'atenció i de la relació intergeneracional, per a constituir així, una nova oportunitat de generació d'ocupació per a aquests ensenyaments.

El conveni subscrit no deriva obligacions econòmiques, i el Conservatori Superior de Dansa s'encarregarà de dissenyar i coordinar les activitats que s'han de desenvolupar.

Per la seua banda, la Fundació GESMED es compromet a facilitar al Conservatori Superior de Dansa les infraestructures i instal·lacions dels centres que gestiona necessàries per al desenvolupament de les activitats programades, així com el personal necessari per a la coordinació, el seguiment i el funcionament correcte de les actuacions programades.

La signatura d'aquest conveni contribueix a impulsar objectius genèrics de l'ISEACV, entre els quals destaquen, aconseguir més reconeixement i prestigi social dels ensenyaments artístics superiors, contribuir al desenvolupament de la cultura a la Comunitat Valenciana o millorar la qualitat de l'oferta formativa.