Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i la Fundació Las Naves impulsen el programa 'Territoris innovadors' per a la transformació digital dels municipis

29/04/2022
- Concedeix una subvenció de 200.000 euros per al finançament del projecte
- El programa disposa d'un pressupost de 2,8 milions d'euros destinats a dotar els municipis dels recursos per a impulsar la innovació
- Concedeix una subvenció de 200.000 euros per al finançament del projecte
- El programa disposa d'un pressupost de 2,8 milions d'euros destinats a dotar els municipis dels recursos per a impulsar la innovacióEl Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana Las Naves per a l'impuls del programa 'Territoris innovadors' a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022 amb un pressupost de 2,8 milions d'euros.

En concret, el conveni subscrit estableix les bases reguladores per les quals la Generalitat concedeix una subvenció de 200.000 euros per al finançament del projecte 'Disseny i testatge d'una metodologia de planificació estratègica d'innovació basada en missions-territoris innovadors de la Comunitat Valenciana'.

Es tracta de dissenyar i testar una eina metodològica per a la planificació i execució de polítiques públiques d'innovació orientades a missions a partir de les teories desenvolupades per l'economista Mariana Mazzucato.

Aquest projecte té l'objectiu d'acompanyar els municipis a l'hora de planificar accions relacionades amb la innovació. Les actuacions previstes prendran com a base accions en matèria de territoris innovadors a la Comunitat Valenciana que contribuïsquen a la transferència de coneixement del projecte Missions.

El conveni s'emmarca en el programa 'Territoris tnnovadors', impulsat des de la Direcció General d'Innovació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes i activitats que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d'ocupació a través de l'enfortiment del caràcter innovador dels municipis valencians.

Les actuacions que es duran a terme a l'empara del conveni es concreten, entre altres, en la definició del procés de disseny de la metodologia participativa orientada a missions, definir el pla d'execució i la posada en marxa de les estratègies d'innovació orientades a missions, dissenyar eines per a facilitar el disseny i la implementació d'estratègies d'innovació orientades a missions, a més de generar consciència ciutadana respecte al valor social de la innovació, contribuir a la generació de coneixement i al seu procés de transferència en matèria d'innovació o posicionar la ciutat de València davant de la candidatura a ciutat europea de la innovació.

Com a despeses subvencionables es preveuen les despeses de personal contractat a l'efecte de desenvolupar el conveni, despeses de desplaçament i dietes, despeses derivades de subministraments i serveis externs necessaris, així com les despeses de documentació i d'auditoria.

Programa 'Territoris innovadors'

El programa 'Territoris innovadors' de la Generalitat disposa d'un pressupost de 2,8 milions d'euros per a l'exercici 2022 destinats a dotar els municipis del nostre territori de les capacitats i els recursos necessaris per a impulsar la innovació i la transformació digital.

'Territoris innovadors' pretén acompanyar la modernització i transformació digital tant del model productiu, de l'administració pública i de la ciutadania, i contribuir a vertebrar la societat i el territori de la Comunitat Valenciana, aplicant l'ús de les TIC per a resoldre els problemes de la ciutadania, generar riquesa i impulsar els sectors productius, per a convertir-los en entorns de convivència més sostenibles, diversos i inclusius.

Aquest programa 'Territoris innovadors' s'alinea dins del Pla de reconstrucció, transformació i resiliència de l'economia espanyola, el Pla Espanya digital 2025, l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, l'Agenda Urbana Europea i és una de les missions emmarcades dins del programa Horizonte Europa, que té per objectiu desenvolupar la investigació i la innovació a la Unió Europea.