Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
ISEACV

La Generalitat autoritza l'especialitat de Disseny Gràfic en el pla d'estudis del grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny a Orihuela

10/05/2022
- El pla d'estudis comprén quatre cursos acadèmics amb un total de 240 crèdits
- El pla d'estudis comprén quatre cursos acadèmics amb un total de 240 crèdits


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha autoritzat el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Fotografia, Audiovisuals i Disseny, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Orihuela.

El pla d'estudis comprén quatre cursos acadèmics amb un total de 240 crèdits, repartits en huit semestres.

La distribució dels 240 crèdits s'estableix de la manera següent: matèries i assignatures de formació bàsica (60 crèdits), matèries i assignatures de formació obligatòria d'especialitat (92 crèdits), pràctiques externes (12 crèdits), treball de fi de grau (18 crèdits) i assignatures específiques del centre (58 crèdits, 30 crèdits dels quals seran d'assignatures optatives).

Assignatures per curs

Primer curs: Disseny Bàsic, Projectes Bàsics, Dibuix i Tècniques Gràfiques, Espai i Volum, Sistemes de Representació, Llenguatges i Tècniques Digitals, Fotografia i Mitjans Audiovisuals, Fonaments Científics del Disseny, Fonaments Històrics del Disseny, Il·lustració i Empresa, i Tipografia.

Segon curs: Cultura del Disseny, Tècniques de Producció i Impressió, Taller de Fotografia I, Edició Digital, Tècniques Digitals en Disseny, Taller d'Il·lustració Digital, Història i Cultura de la Imatge, Projectes Aplicats a l'Itinerari I i II, i Projectes de Disseny I.

Tercer curs: Estètica i Tendències Contemporànies de la Imatge, Taller de Fotografia II, Animació 2D i 3D, Disseny Editorial aplicat a l'itinerari, Projectes de Disseny II, Projectes de Comunicació Global, Màrqueting en Línia, Gestió del Disseny i 14 crèdits d'assignatures optatives.

Quart curs: Projectes de Disseny Gràfic Interactiu, Projectes Aplicats a la Fotografia, Projectes Aplicats a la Creació Audiovisual, 16 crèdits d'assignatures optatives, 12 de pràctiques externes i 18 pel Treball Fi de Grau.