Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial per a aplicar solucions innovadores en tots els sectors

13/05/2022
- Junt amb l'impuls de l'adopció tecnològica i la digitalització, esdevé una força propulsora del creixement socioeconòmic sostenib
- Junt amb l'impuls de l'adopció tecnològica i la digitalització, esdevé una força propulsora del creixement socioeconòmic sostenible


El Ple del Consell ha aprovat l'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana amb la qual pretén fomentar el creixement socioeconòmic de la Comunitat, generar noves ocupacions en sectors de futur i, en definitiva, millorar la qualitat de vida de la societat.

L'Estratègia d'intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana s'articula sobre tres pilars fonamentals: d'una banda, l'objectiu és impulsar l'ecosistema productiu innovador i integrador, amb investigadors, emprenedors, talent i sector productiu per a reforçar la competitivitat en tota la cadena d'IA; d'altra banda, la finalitat és la preparació d'aquest ecosistema per als canvis socioeconòmics; finalment, se segueix l'objectiu d'implantar la intel·ligència artificial en l'Administració pública.

Es tracta d'una estratègia transversal, que es pot aplicar a tots els àmbits de la societat valenciana, la qual cosa, junt amb l'impuls de l'adopció tecnològica i la digitalització, fa que esdevinga una força propulsora del creixement socioeconòmic sostenible, que permetrà augmentar la productivitat i l'eficiència, a més de desenvolupar noves indústries i afrontar problemes fins ara irresolubles.

Concretament, preveu l'aplicació de la IA en àmbits tan rellevants en la nostra economia com l'agricultura, mitjançant la recopilació i l'anàlisi de dades amb les quals es puguen prendre decisions per al control de plagues, l'optimització dels cultius o la preservació del medi natural; el turisme, a través de l'optimització dels recursos amb la finalitat d'oferir millors experiències turístiques i més personalitzades, o la sanitat, amb eines per a obtindre anàlisis automàtiques dels historials mèdics, la qual cosa contribuirà en una millora dels diagnòstics, la detecció precoç de malalties i més precisió en els assajos clínics.

L'aplicació de la intel·ligència artificial també contribuirà favorablement en l'optimització de la producció, el consum i la demanda dels sectors comercials i energètics; permetrà que l'aprenentatge siga molt més personalitzat, millorant el rendiment dels estudiants i l'eficiència del professorat, i contribuirà a crear ciutats més segures, habitables i sostenibles, que permeten oferir serveis personalitzats als ciutadans.

Per tant, l'Estratègia d'intel·ligència artificial repercutirà en una millora de tota la societat, fent-la més competitiva, i propiciarà el creixement econòmic i la millora laboral dels ciutadans a través de l'increment de la productivitat dels seus treballadors i empreses, i de la diversificació de l'economia.

L'estratègia posa el focus a millorar la vida de les persones i la societat en general a través d'una millora en provisió de serveis públics, més eficaços i eficients en àrees com la sanitat, el transport públic, les ciutats, l'educació, l'energia i la sostenibilitat del planeta.

A més, des del Consell es vetla perquè l'adopció de noves mesures tecnològiques repercutisca en benefici de tots i totes, sense que ningú es quede arrere, i caminem cap a una societat més inclusiva.