Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell impulsa la cultura de la innovació entre l'alumnat universitari

20/05/2022
- La Generalitat finança amb 35.000 euros cada una de les universitats públiques valencianes per a projectes que impulsen la cultura de la innovació
- La Generalitat finança amb 35.000 euros cada una de les universitats públiques valencianes per a projectes que impulsen la cultura de la innovació


El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció de tres convenis de col·laboració amb la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) per a impulsar la cultura de la innovació entre l'alumnat universitari durant l'exercici 2022.

En concret, la Generalitat finança amb 35.000 euros cada una de les universitats públiques valencianes per al desenvolupament de projectes d'innovació que fomenten activitats encaminades a impulsar i consolidar la cultura de la innovació entre l'alumnat de les cinc universitats públiques valencianes.

El projecte proposat per la Universitat Politècnica de València, denominat 'Generació espontània: difonent talent innovador', planteja la realització de quatre activitats, en què els estudiants seran els responsables del disseny dels continguts, l'execució i el seguiment.

Les quatre activitats que tenen previst realitzar són, en primer lloc, unes jornades sobre 'Ciutat, sostenibilitat i innovació', en què els estudiants podran compartir amb altres equips espanyols un prototip dissenyat entorn de les construccions sostenibles.

En segon lloc, la celebració d'un congrés de generació espontània, que té per objecte ajudar l'estudiantat en la presentació dels seus projectes i resultats dins del marc acadèmic, en què podran compartir experiències i aprenentatge amb la resta dels grups.

En tercer lloc, l'organització d'una fira de generació espontània, que permetrà als i les estudiants donar a conéixer els seus projectes a la resta de la comunitat universitària, i servirà d'espai per a ensenyar prototips nous.

Finalment, el projecte s'acosta a estudiants no universitaris, ja que se celebrarà un seminari per al foment de l'esperit innovador en Batxillerat, encaminat a despertar el talent entre els més joves. El seminari estarà dirigit pels estudiants universitaris que participen en el programa i, a través de les seues experiències, tractaran de transmetre la cultura de la innovació als futurs estudiants universitaris.

Convenis amb la UV i l'UJI

Per la seua banda, la Universitat de València proposa el projecte 'Foment de l'esperit emprenedor de l'alumnat universitari - Agrotec Alumni Startup', dirigit a difondre el talent innovador en el sector de l'agroalimentació entre l'estudiantat de la UV, i contribuir a capacitar l'estudiantat en habilitats i competències relacionades amb la generació de propostes innovadores amb impacte en el sector de l'agroalimentació.

Per a dur-ho a terme, la UV planteja la realització d'un 'hackathon' entorn de l'agroalimentació sostenible i saludable, en el qual s'incentivaran les idees innovadores i originals.

Posteriorment tindrà lloc una jornada de retroalimentació entre l'estudiantat participant en el 'hackathon' i investigadors de l'àmbit agroalimentari, en què els participants tindran oportunitat de confrontar els seus projectes amb investigadors de l'àrea de treball que tinga relació amb la seua idea.

Amb aquesta acció, a més de fomentar les idees innovadores, es pretén despertar entre l'estudiantat les capacitats per al treball en equip estimulant-ne la motivació per a la seua futura inserció laboral, l'esperit emprenedor i l'autoocupació juvenil.

Finalment, el conveni signat amb la Universitat de Castelló de la Plana té per objecte el desenvolupament del projecte 'UJILab Innovació. Impuls de la cultura innovadora', que pretén fomentar la innovació en l'alumnat universitari desenvolupant competències transversals de col·laboració multidisciplinària, l'agilitat en la presa de decisions, l'orientació a l'acció i la capacitat de manejar-se en situacions d'ambigüitat i canvi.

Les accions programades van encaminades a la promoció de noves iniciatives, mitjançant la interacció amb col·lectius clau per a estimular la participació dels estudiants, i a potenciar la col·laboració amb altres iniciatives complementàries que es duen a terme a la Universitat, com ara les impulsades per Espaitec o el parc científic.

A més, es donarà continuïtat al programa dissenyat l'any anterior, en el marc d'aquest mateix conveni entre la Generalitat i l'UJI per a l'impuls de la cultura de la innovació, orientat a propiciar la realització de projectes innovadors d'equips de treball conformats per estudiants universitaris.

Enllaçat amb tot el que s'ha dit anteriorment, es reforçarà la comunicació i la difusió de les activitats a través del web del programa, la utilització de xarxes socials i l'elaboració de materials específics de difusió, com ara vídeos i notes de premsa, en totes les fases del projecte.