Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Apoyo a la innovacion

L'AVI obri una nova convocatòria d'ajudes a la innovació, que amplia el seu pressupost un 130 % fins als 46,5 milions d'euros

21/01/2021
- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' publica la nova convocatòria, que amplia a tres anualitats el termini per a executar els projectes
- Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 18 de febrer les seues sol·licituds a través de la pàgina web de l'AVI
- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' publica la nova convocatòria, que amplia a tres anualitats el termini per a executar els projectes
- Les entitats interessades podran presentar fins al pròxim 18 de febrer les seues sol·licituds a través de la pàgina web de l'AVIL'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha publicat aquest dijous la nova convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva corresponent a l'exercici 2021, dirigida a enfortir i desenvolupar el sistema d'innovació de la Comunitat, segons recull el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

Les entitats interessades disposaran de 20 dies hàbils, fins al pròxim 18 de febrer, per a presentar les seues sol·licituds per via telemàtica a través de la pàgina web de la institució.

En aquesta quarta edició dels programes de suport a l'R+D+I que impulsa l'AVI, el pressupost global màxim per a ajudes experimenta un increment del 130 % respecte a la convocatòria precedent. Per a aquesta nova campanya d'estímuls, l'Agència ha disposat de prop de 46,5 milions d'euros, enfront dels 20,2 milions que finalment es van assignar l'any passat.

Aquesta nova dotació econòmica permetrà atendre, previsiblement, un volum més gran de projectes, amb la qual cosa s'amplifica l'impacte dels estímuls que l'AVI dirigeix a les empreses, les universitats, els centres d'investigació i els instituts tecnològics per a contribuir a la transformació del model productiu, en línia amb l'estratègia de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

A través d'aquest instrument, l'Agència incentiva el desenvolupament de projectes d'innovació en les empreses, facilita la transferència de coneixement i les seues aplicacions al teixit productiu, i fomenta, a més, la col·laboració publicoprivada i la cooperació entre centres d'investigació, instituts tecnològics i empreses. De fet, l'AVI requereix la col·laboració d'un mínim de dos agents del sistema per a optar a qualsevol de les seues línies.

Si bé l'augment en els imports dirigits a donar suport a la innovació s'erigeix en la principal novetat d'aquesta edició, la primera que incorpora finançament de la Unió Europea, la nova convocatòria inclou un altre canvi substancial que millora la de 2020.

En concret, la segona gran modificació afecta el seu caràcter pluriennal. I és que s'ha augmentat el període d'execució dels projectes, de manera que els beneficiaris disposaran de tres exercicis, i no de dos, com fins ara, per a dur a terme les actuacions i els desenvolupaments previstos. Aquesta flexibilització en els terminis es farà efectiva, a més, en els sis programes d'ajudes que componen la convocatòria.

Tots els programes almenys dupliquen els seus fons

Tots dupliquen, almenys, les quanties assignades l'exercici anterior, encara que dos d'aquests destaquen sobre la resta, ja que concentren la meitat del pressupost total. Es tracta dels programes de suport als projectes estratègics en cooperació i a la cadena de valor empresarial, que són, a més, els que generen més impacte en el teixit productiu.

Al primer, l'AVI destina 13,7 milions d'euros, un 112 % més, amb la finalitat d'incentivar la cooperació de la comunitat científica, els instituts tecnològics i l'empresariat en el desenvolupament conjunt de solucions a reptes d'interés comú. Es tracta d'iniciatives que requereixen necessàriament la col·laboració dels diferents agents del sistema d'innovació per la complexitat i l'elevat esforç econòmic d'aquests projectes.

Dotat amb prop de 10 milions, la qual cosa suposa un increment del 133 %, el programa de suport a la consolidació de cadena de valor empresarial dona suport, al seu torn, al desenvolupament de solucions que impliquen novetats en productes o processos, o bé millores en l'intercanvi d'informació i procediments de treball amb impacte en el conjunt de la cadena de valor.

Entre les línies que experimenten més ascens destaquen les d'impuls a la compra pública d'innovació (CPI), que sumen un total de 4,3 milions d'euros, destinats a potenciar tant la demanda de productes i serveis innovadors en l'Administració, com a estimular les empreses perquè concórreguen a aquest tipus de licitacions nacionals i internacionals. Precisament aquesta última línia registra l'increment percentual més elevat, ja que quadruplica amb escreix els fons assignats l'exercici anterior.

El finançament de projectes de desenvolupament experimental dirigits a l'obtenció de prototips i projectes pilot es multiplica per 2,5, igual que la partida dirigida a la creació d'unitats científiques d'innovació en centres i instituts d'investigació amb la finalitat que contribuïsquen al desenvolupament de solucions tecnològiques per a les empreses. D'aquesta manera, el programa de valorització, transferència i explotació dels resultats d'R+D compta amb uns 9,5 milions d'euros.

L'AVI disposa, a més, de tres línies específiques per a la promoció del talent, la finalitat de les quals és atraure i retindre professionals qualificats. Les tres sumen 7,3 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 156 % que possibilitarà l'ampliació, per exemple, de l'actual xarxa d'agents d'innovació o la formació de més doctorands en empreses. Així mateix, els fons dirigits a donar suport a la contractació d'investigadors i tècnics de Formació Professional per a desenvolupar projectes d'innovació es tripliquen respecte a l'exercici anterior.

Finalment, també s'incrementa en aquesta mateixa proporció el pressupost per a impulsar accions d'enfortiment del sistema valencià d'innovació. A través d'aquest programa es pretenen reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat, així com facilitar la difusió de l'R+D+I entre les empreses.

Es prioritzen nous reptes-solució

Seguint el camí iniciat durant la convocatòria anterior, i amb la finalitat de donar prioritat a l'excel·lència en l'avaluació de projectes, l'Agència incrementarà el nombre de sol·licituds sotmeses a avaluació externa i continuarà donant prioritat en el barem a aquells projectes alineats amb els reptes i les solucions identificats pels comités d'innovació que impulsa la mateixa institució.

En aquest sentit, a la relació de propostes d'innovació que compten amb incentius per a ser desenvolupades i incorporades en el teixit empresarial se sumen les conclusions de quatre nous comités: alimentació i dieta hospitalària; destinacions turístiques intel·ligents; mobilitat, transport i infraestructures, així com el de lluita contra la soledat no desitjada en col·lectius vulnerables.