Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

L'AVI finança el desenvolupament d'una nova tècnica de reciclatge de la gespa artificial que en recupera tots els components per a fabricar productes nous

26/01/2021
- L'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), executa aquesta iniciativa d'R+D+I en col·laboració amb les alacantines ACTECO i REALTURF
- El projecte estratègic suposa un impuls a l'economia circular i evitarà que les restes d'aquesta superfície artificial acaben en l'abocador
- L'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), executa aquesta iniciativa d'R+D+I en col·laboració amb les alacantines ACTECO i REALTURF
- El projecte estratègic suposa un impuls a l'economia circular i evitarà que les restes d'aquesta superfície artificial acaben en l'abocadorL'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dona suport al desenvolupament d'un nou sistema de reciclatge de la gespa artificial mitjançant processos biològics, que permetrà la transformació d'aquests residus en matèries primeres per a la fabricació d'altres productes. La iniciativa, batejada com RECITURF, suposa un impuls a l'economia circular i evitarà que les restes d'aquesta superfície artificial acaben després de deteriorar-se en l'abocador.

L'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS), i les firmes alacantines ACTECO i REALTURF col·laboren en el desenvolupament d'aquest projecte, que ha rebut el suport econòmic de l'AVI en l'última convocatòria d'ajudes en concurrència competitiva, per un import total que supera els 460.000 euros.

RECITURF explora solucions innovadores per a resoldre el principal desafiament ambiental associat a l'ús de la gespa artificial, que és el reciclatge d'aquesta al final de la seua vida útil. Un període que oscil·la entre els cinc i els deu anys des que s'instal·la.

En l'actualitat, la major part de la gespa artificial retirada es deposita en l'abocador, a causa de les dificultats per al reciclatge que se'n deriven de la complexa composició. Es tracta d'un producte que incorpora materials plàstics de naturalesa diferent, que es fonen a temperatures diferents i tenen, a més, viscositats diverses. Aquesta disparitat de característiques dificulta les possibilitats d'un tractament posterior, de manera que, en la pràctica, únicament es recupera el cautxú, que es reutilitza com a farciment per a aquesta mena d'instal·lacions.

A través d'aquest projecte estratègic no només es pretén elevar la taxa de reciclatge, sinó que s'obtenen també materials de més qualitat, de manera que la valorització d'aquests siga també sostenible econòmicament.

Amb aquesta finalitat s'estan desenvolupant nous processos per al tractament d'aquests residus que inclouen, entre altres, la degradació mitjançant microorganismes i/o enzims, així com tècniques de reciclatge químic per a separar els materials diferents i facilitar així un reciclatge mecànic posterior. L'objectiu és valorar els tres polímers plàstics (polipropilé, PET i poliuretà) que componen aquest producte.

AIMPLAS, centre tecnològic especialitzat en el sector del plàstic, treballa en aquest projecte d'R+D+I, junt amb dues firmes alacantines. Es tracta d'ACTECO, que gestiona dues plantes de residus a la Comunitat Valenciana i compta amb instal·lacions específiques per al reciclatge de plàstics, i REALTURF, fabricador de gespa artificial, que es caracteritza per incorporar tècniques d'ecodisseny i elements reciclats en els seus articles per a minimitzar així la petjada ambiental.

La iniciativa, que es troba en el segon i últim any d'execució, conclourà amb el desenvolupament d'un demostrador que donarà compte de les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia, amb què es pot fabricar gespa artificial a partir de materials reciclats. De la mateixa manera, també es realitzarà una avaluació econòmica del procés al complet amb la finalitat d'involucrar tota la cadena de valor en aquest nou paradigma.

RECITURF constitueix, de fet, una oportunitat per a potenciar la implantació dels principis de l'economia circular en el sector, en línia amb les conclusions del Comité Estratègic d'Innovació de l'AVI, que aposta per la fabricació de béns més sostenibles. El projecte s'alinea també amb l'estratègia de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a impulsar la transformació del model productiu.