Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Estudios superiores

Universitats convoca les beques per a la realització d'estudis universitaris corresponents al curs 2020-2021

08/02/2021
- La Conselleria d'Innovació destina a aquestes ajudes 5 milions d'euros, un milió més que el curs passat
- L'alumnat interessat pot presentar les sol·licituds fins al pròxim 9 de març
- La Conselleria d'Innovació destina a aquestes ajudes 5 milions d'euros, un milió més que el curs passat
- L'alumnat interessat pot presentar les sol·licituds fins al pròxim 9 de marçLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de beques per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020-2021 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

La quantia que la Conselleria destina per a aquest curs a l'exempció de les taxes universitàries és de 5 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un augment de l'import dedicat a aquestes ajudes d'un milió d'euros respecte al curs passat i, a més, és un impuls per part de la Direcció General d'Universitats per a arribar al nombre més gran d'estudiants possible en un any marcat per la pandèmia de la COVID-19.

Així mateix, cal recordar l'esforç que ha fet el Consell en matèria de reducció de taxes, que ha suposat en els últims anys un descens del 15 % en el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster. Cal afegir-hi que, en el curs acadèmic present, les taxes per als graus de més experimentalitat, com ho són els d'àmbit sanitari i STEM (sigles en anglés d'enginyeria, matemàtiques, ciències i tecnologia en general) s'han reduït un 5 %.

Els interessats podran presentar les sol·licituds entre el 9 de febrer i el 9 de març i ho hauran de fer exclusivament per via telemàtica en la plataforma de tramitació de la GVA, a través de la web consulteu ací.

L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: consulteu ací.

Poden accedir a aquestes ajudes els i les alumnes matriculats, durant el curs 2020-2021, en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, així com en els seus centres adscrits, en ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a l'obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari.

No obstant això, no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització, ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Per a ser beneficiari d'aquesta beca, els i les estudiants interessats hauran de comptar amb un mínim de 60 crèdits matriculats dins del termini de presentació de sol·licituds i aquest requisit s'haurà de mantindre durant tot el curs acadèmic. No obstant això, també podran obtindre beca els estudiants que es matriculen d'un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. Aquest requisit no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants que els reste un número inferior al mínim de crèdits exigible per a concloure els seus estudis.

Reducció del requisit acadèmic

En aquesta convocatòria, de manera extraordinària, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha reduït el requisit acadèmic d'accés a aquestes ajudes, amb l'objectiu de beneficiar un nombre més gran d'estudiants.

Els crèdits que s'han de superar en l'últim curs per a poder obtindre la beca en el cas d'estudis conduents al títol de grau serà del 75 %, en el cas d'estudis d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques; del 65 %, en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 55 % en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Exempció del pagament de les taxes

Per a l'alumnat matriculat en universitats públiques i els respectius centres públics adscrits, la beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes dels crèdits en què s'han matriculat; per a l'alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consisteix en una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats. En tots els casos la beca només assolirà els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula.

Les ajudes es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques proposades supera l'import global màxim previst en aquesta convocatòria, aquestes beques s'adjudiquen, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Així mateix, les beques s'atorguen en ordre descendent, fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana que ha obtingut l'alumnat en el curs acadèmic anterior o l'últim que haja fet.

Programa de beques de la Generalitat

El programa de beques universitàries i d'accés a estudis superiors impulsat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital inclou diverses modalitats d'ajudes que han anat creixent durant els últims cinc anys per a arribar al nombre més gran d'estudiants i fomentar la igualtat d'oportunitats.

L'objectiu comú és que cap alumne quede sense accedir a estudis universitaris per raons econòmiques. Per això, des del Consell s'ha incrementat el pressupost destinat a aquestes beques fins a arribar a un total de 31.900.000 euros en 2021.

A més, la situació de crisi econòmica i social provocada per la COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021, destinades a protegir els estudiants universitaris. Entre aquestes cal destacar la reducció dels requisits acadèmics o la modificació de les bases de la convocatòria de les beques salari per a obrir-les a un nombre més gran d'estudiants.

Es pot consultar tota la informació relativa a aquestes beques en aquest enllaç: consulteu ací.