Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell s'adhereix a la Carta Internacional de Dades Obertes i impulsa una estratègia per a implantar-la

18/03/2021
- És una iniciativa internacional que té com a objectiu millorar els nivells de participació ciutadana, transparència i rendició de comptes
- És una iniciativa internacional que té com a objectiu millorar els nivells de participació ciutadana, transparència i rendició de comptes


El Consell ha acordat l'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes, una iniciativa que promou la xarxa internacional Open Data Charter, en què ja col·laboren més de 150 governs i organitzacions per a obrir les dades a partir d'uns principis compartits.

Aquesta carta va ser adoptada per primera vegada en 2015 per dèsset governs en la Cimera Global de l'Aliança per al Govern Obert, que va tindre lloc a Mèxic.

L'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes implica adoptar una sèrie de principis que han d'inspirar el compromís i la política de dades de la Generalitat, que creen un marc de col·laboració estable en aquesta matèria entre ciutats, regions i països de tot el món.

Els principis que reivindica la Carta i que el Consell es compromet a implementar són: obrir per defecte totes les dades; que siguen oportunes i exhaustives; que es presenten en formats accessibles i reutilitzables; que siguen comparables i interoperables; que servisquen per a millorar la governança i la participació ciutadana, i que promoguen un desenvolupament inclusiu i per la innovació.

La Carta Internacional de Dades Obertes s'implementarà mitjançant l'elaboració i el desplegament d'una estratègia de dades obertes de la Generalitat durant l'any 2021 per a fer-les accessibles a la ciutadania.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, serà l'òrgan encarregat d'implementar els compromisos que es recullen en la Carta, amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i dels òrgans del conjunt de l'Administració autonòmica.

Les bases d'aquesta estratègia seran l'ampliació del conjunt d'informació geogràfica ('dataset') del portal de dades obertes; la governança de les dades i la seua millora des del disseny; el foment de l'ús i la reutilització de dades per part de la ciutadania i les empreses, a més de la col·laboració amb la resta d'administracions i institucions públiques valencianes. Per a fer-ho es comptarà amb les universitats públiques valencianes i amb el món local.

L'estratègia de dades obertes i el seguiment de la seua implantació es publicaran en el portal Dades Obertes de la Generalitat i en el portal de transparència GVA Oberta.

Dades obertes per defecte

La Generalitat s'ha adherit a aquest compromís que comprén quatre àmbits de treball: rendició de comptes; tecnologia i innovació; participació ciutadana, i transparència, sota la premissa que les dades han de ser obertes per defecte.

L'objectiu de la Carta Internacional de Dades Obertes és obtindre més coherència i col·laboració per a assolir els principis, els estàndards i les bones pràctiques que han de regir les dades obertes en el món.

Tal com recull el document a què s'ha adherit el Consell, "les dades obertes són dades digitals que es posen a la disposició amb les característiques tècniques i jurídiques necessàries perquè les puga utilitzar, reutilitzar i redistribuir lliurement qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc".

Així mateix, el text de la Carta Internacional de Dades Obertes afirma que "les dades obertes impliquen oportunitats per a trobar solucions amb polítiques innovadores, basades en proves, i fomentar beneficis econòmics i desenvolupament social per a tots els integrants de la societat".

Al seu torn, planteja que "l'obertura de les dades dels governs promou la construcció de societats més interconnectades, que satisfan les necessitats de la ciutadania, i permet desenvolupar la innovació, la justícia, la transparència i la prosperitat, ja que s'assegura la participació cívica en la presa de decisions públiques i la rendició de comptes dels governs".