Sanitat Universal i Salut Pública
COVID-19

Sanitat actualitza les mesures de protecció contra el coronavirus en centres educatius

31/03/2021
- S'insisteix en la importància de ventilar correctament els espais educatius i es detalla com fer-ho
- Es recomana que les activitats de promoció de salut i prevenció de malaltia siguen per videoconferència
- S'insisteix en la importància de ventilar correctament els espais educatius i es detalla com fer-ho
- Es recomana que les activitats de promoció de salut i prevenció de malaltia siguen per videoconferènciaLa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha actualitzat el protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris amb les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat i altres novetats normatives.

L'adaptació del protocol destaca i detalla com ventilar de manera correcta els espais educatius, i també explica de manera detallada com procedir amb l'alumnat i el professorat que té patologies cròniques. A més, s'explicita que en el cas que un menor no puga utilitzar mascareta per alguna de les exempcions previstes, s'intensificaran la resta de les mesures de prevenció "sense que aquesta situació puga interferir en el seu dret a una educació presencial".

El document abunda, així mateix, en l'ús correcte de les mascaretes a partir dels 6 anys i les recomana entre 3 i 6 anys. També s'inclou com a novetat l'ús de mascaretes quirúrgiques o FFP2 en el professorat quan atenga alumnat que no utilitze mascareta (0-3 anys) o amb necessitats especials, també quan acompanye alumnat amb símptomes sospitosos.

En relació amb l'activitat física i esportiva fora de la jornada escolar, el nou protocol s'adequa a la resolució de 25 de febrer de 2021, que permet participar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 esportistes, en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d'activitat o d'entrenament, sempre a l'aire lliure o en instal·lacions obertes.

Així mateix, possibilita "realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que preserven la distància de seguretat entre els esportistes participants". S'insisteix, així mateix, en el fet que les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.

D'altra banda, es recomana la paralització de les activitats presencials que es realitzen en els centres escolars relacionades amb activitats de planificació d'activitats de promoció de salut i prevenció de malaltia que es desenvolupen en el marc de la cartera d'educació per a la salut que comprenen l'etapa escolar, excepte les que es realitzen per videoconferència o du a terme directament el professorat.

L'objectiu de totes aquestes mesures és que els entorns escolars continuen sent saludables i segurs també en pandèmia. En aquest sentit, es tracta d'espais que solen registrar una proporció molt baixa de casos respecte al total de contagis confirmats. És més, la detecció de casos de COVID-19 en l'àmbit escolar no sempre indica la presència de transmissió en l'escola, sinó que sol ser conseqüència de l'augment de la transmissió comunitària que es reflecteix en l'augment de casos en el centre educatiu. A més, la infància sol presentar quadres clínics lleus o moderats.