Sanitat Universal i Salut Pública
Investigación COVID-19

El projecte AIRCOV de FISABIO i la UV descarta la presència de SARS-CoV-2 en l'aire interior de la Facultat de Química

15/05/2021
El projecte AIRCOV de FISABIO i la UV descarta la presència de SARS-CoV-2 en l'aire interior de la Facultat de Química
- L'estudi aborda la presència del coronavirus SARS-CoV-2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris en els aerosols
- La qualitat de l'aire interior de les aules avaluades és adequada i les mesures de protecció enfront del virus SARS-CoV-2 són eficaces
- L'estudi aborda la presència del coronavirus SARS-CoV-2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris en els aerosols
- La qualitat de l'aire interior de les aules avaluades és adequada i les mesures de protecció enfront del virus SARS-CoV-2 són eficacesEls resultats del projecte AIRCOV, que lideren la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i el Departament de Química Analítica de la Universitat de València (UV), han descartat la presència del virus SARS-CoV-2 en l'aire interior de les aules universitàries.

L'estudi AIRCOV, enfocat a l'avaluació de la qualitat de l'aire interior de la Facultat de Química de la UV, ha investigat la presència del SARS-CoV-2, altres virus respiratoris, fongs i bacteris en els aerosols mitjançant diverses classes de captadors.

A més, durant els tres dies de mostreig, es van prendre mostres de saliva de 72 alumnes i professors/ores que es van analitzar mitjançant la tècnica de PCR a temps real. Els resultats de totes aquestes proves han sigut negatius.

"El conjunt dels resultats de l'estudi indica que les mesures adoptades per la facultat enfront del virus que provoca la COVID-19 han sigut eficaces i que la qualitat de l'aire interior en les aules mostrejades s'ajusta als valors recomanats", explica Vicent Yusà, responsable de l'Àrea d'Investigació en Seguretat Alimentària de FISABIO i professor associat del Departament de Química Analítica de la UV.

L'equip investigador ha utilitzat tres classes de mostrejadors que capten tota la matèria particulada (aerosols). Per a cada dependència es van mesurar, a més, diversos paràmetres químics de la qualitat de l'aire, com ara CO?, CO, NO2, matèria en suspensió, formaldehid, humitat relativa i compostos orgànics volàtils (COV).

L'estudi conclou que la qualitat de l'aire de les dues aules estudiades és l'adequada. Només per al cas del CO?, alguns compostos volàtils i la matèria particulada es van observar certs pics en moments puntuals, sense massa rellevància per a la qualitat de l'aire avaluada al llarg de tota la jornada lectiva.

El projecte pilot que s'ha desenvolupat a la Facultat de Química ha validat les metodologies emprades i els resultats de l'estudi permetran continuar formulant propostes de gestió per a reduir les possibilitats de contagi en espais interiors públics, com poden ser les aules universitàries o els centres d'Atenció Primària. El grup d'investigació del projecte AIRCOV està liderat per Vicent Yusà (FISABIO-UV), Salvador Garrigues (UV) i Xavier López-Labrador (FISABIO).

Resum tècnic-resultats del projecte AIRCOV

· Mostres biològiques: 72 mostres de saliva per a l'anàlisi per PCR de SARS-CoV-2 dels i les alumnes i professors/ores. Totes amb resultat negatiu.
· Espais avaluats: dues aules de la Facultat de Química de la UV.
· Temps de mostreig: tres dies lectius (des de les 08.30 h fins a les 13.00 h).
· Equips de mostreig utilitzats: a) 1 equip amb filtres de cassets i b) 2 equips Air-Scan MD-8.
· Per al control de la qualitat fisicoquímica de l'aire interior s'han pres mesures amb sensors de CO, CO2, HCHO, NO2, PM i VOC.
· Addicionalment, es van obtindre dades de temperatura (°C) i humitat relativa (RH, %) mesurades de manera contínua.

Galeria d'imatges