Sanitat Universal i Salut Pública
COVID-19

Quasi 45.000 persones de la Comunitat Valenciana han requerit d'ingrés hospitalari per COVID-19

09/06/2021
- Gener de 2021 és el mes que ha tingut major nombre de persones hospitalitzades per coronavirus
- El perfil del pacient hospitalitzat per COVID-19 ha variat de majors de 75 anys durant l'inici de la pandèmia als 51-65 anys actualment
- Gener de 2021 és el mes que ha tingut major nombre de persones hospitalitzades per coronavirus
- El perfil del pacient hospitalitzat per COVID-19 ha variat de majors de 75 anys durant l'inici de la pandèmia als 51-65 anys actualmentDes de l'inici de la pandèmia, 44.953 persones de la Comunitat Valenciana han requerit d'ingrés hospitalari a causa del coronavirus, tant en planta com en UCI. En concret, 40.789 han sigut hospitalitzades en planta i 4.164 han hagut de ser ateses en les unitats de vigilància intensiva.

Del total de persones que han necessitat ingressar en un hospital en la Comunitat Valenciana, un 57,3% han sigut homes enfront del 42,7% de dones.

En aquest sentit, el mes que ha tingut major nombre de persones hospitalitzades per coronavirus, bé nous ingressos o bé persones que ja estaven ingressades, ha sigut el mes de gener. De fet, un terç de les persones que ha requerit d'ingrés hospitalari durant la pandèmia s'ha produït durant el mes de gener.

Per tant, la tercera onada del coronavirus ha sigut la que ha registrat el major pic d'ingressos hospitalaris.

De fet, en la Comunitat Valenciana, durant el mes de gener, més de 14.000 persones van estar ingressades en algun moment als hospitals públics valencians. A més, més de 1.500 persones van passar per l'UCI a causa del coronavirus.

Per contra, el mes de juny de l'any 2020 ha sigut el mes amb menor nombre de casos d'hospitalització, 143 persones van haver d'ingressar o estaven ingressades durant aqueix mes. De la mateixa manera, durant aqueix mateix mes, dels pacients amb coronavirus, únicament 21 persones van necessitar atenció en les unitats de vigilància intensiva.

Perfil dels pacients hospitalitzats

El pacient COVID que ha necessitat hospitalització en la Comunitat Valenciana ha anat canviant amb l'evolució de la pandèmia.

En aquest sentit, quan va començar la pandèmia, les persones majors de 75 anys suposaven el major percentatge del total de persones ingressades amb un 42,9% sobre el total (un 52,1% eren homes). En data de hui, el grup de persones d'aquesta edat ingressades representa el 14,8% (64,7% homes i 35,3% dones).

No obstant això, l'edat dels pacients que requereixen ingrés hospitalari s'ha reduït i, en aquests moments, el major percentatge se situa en les edats compreses entre els 51 i 65 anys, que representen el 36,5% , principalment homes (81%). Aquesta franja d'edat, durant l'inici de la pandèmia, representava el 24,8% dels ingressos per coronavirus (68,9% homes i 31,1% dones).

Finalment, els pacients d'edats compreses entre els 35 i 50 han passat de suposar el 7,5% dels ingressos hospitalaris durant l'inici de la pandèmia al 19,1% que representen actualment. En aquest cas, els homes continuen sent la gran majoria amb el 95,5% dels casos.

A nivell global, els homes representaven a l'inici de la pandèmia el 59,9% dels ingressos hospitalaris enfront del 40,1% de dones. Actualment, el percentatge d'homes ha augmentat fins al 75,7% i el de dones s'ha reduït al 24,3% .