Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova un conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impartir formació en competències digitals

16/07/2021
- El Consell destina 250.000 euros a accions formatives destinades a reduir la bretxa digital
- S'oferiran cursos d'alfabetització digital, comunicació electrònica amb l'Administració, xarxes socials i xarxes socials en els negocis
- El Consell destina 250.000 euros a accions formatives destinades a reduir la bretxa digital
- S'oferiran cursos d'alfabetització digital, comunicació electrònica amb l'Administració, xarxes socials i xarxes socials en els negocisEl Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a impartir formació en competències digitals en municipis en risc de despoblació, durant l'exercici 2021.

El conveni s'emmarca dins de les competències atribuïdes a la Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital en matèria de promoció de desenvolupament d'indicadors i diagnosi, així com d'impuls de projectes per a la reducció de la bretxa digital en la societat valenciana.

En concret, el Consell ha concedit una subvenció nominativa a l'FVMP per import de 250.000 euros, per al desenvolupament d'accions formatives en competències digitals en municipis de la Comunitat Valenciana afectats pel despoblament.

Aquestes accions formatives estan dirigides a persones amb diferents perfils, encara que principalment pretenen facilitar l'accés i ús de les TIC a persones i col·lectius en risc de vulnerabilitat social que residisquen en municipis amb risc de despoblació, amb una convergència d'interessos entre les parts: d'una banda millorant la qualitat de vida d'aquests municipis, i de l'altra millorant les competències digitals dels seus veïns per a afavorir la seua inclusió digital i la promoció de la seua inclusió social.

Els cursos es faran tant en línia com presencialment i tindran una duració d'entre 15 i 25 hores. El contingut de les accions formatives girarà entorn de quatre matèries: alfabetització digital, comunicació electrònica amb l'Administració, xarxes socials i ús de xarxes socials aplicades als negocis.
Els municipis beneficiaris dels cursos seran seleccionats d'entre els que complisquen amb els requisits establits en l'article 4 del Decret 482/2018, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

Aquests municipis han de complir amb, almenys, cinc dels requisits següents: densitat de població inferior o igual a 20 habitants per km², creixement poblacional inferior o igual al 0 %, creixement vegetatiu inferior o igual al -10 %, índex d'envelliment major o igual al 250 %, índex de dependència major o igual al 60 % i taxa migratòria en els últims deu anys menor o igual a zero.