Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Inteligencia artificial

Innovació modifica el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023

24/09/2021
- L'objectiu pressupostari estarà destinat a nous projectes estratègics a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (R+D+I)
- La Conselleria vol afavorir la presència internacional de la investigació a la Comunitat i més divulgació dels projectes que s'hi treballen
- L'objectiu pressupostari estarà destinat a nous projectes estratègics a la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (R+D+I)
- La Conselleria vol afavorir la presència internacional de la investigació a la Comunitat i més divulgació dels projectes que s'hi treballenLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) la modificació del Pla estratègic de subvencions en què es detallen els objectius i les actuacions pertinents per a cada projecte, així com les fonts de finançament d'aquestes activitats.

Entre els objectius destaca elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics per a assolir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica dels centres d'investigació de la Comunitat, així com afavorir la presència internacional de la investigació a la Comunitat i més divulgació dels projectes que es treballen en el territori.

Aquesta iniciativa afavoreix els doctorands de totes les universitats públiques de la Comunitat perquè desenvolupen les seues tesis en les empreses valencianes per a assolir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica, així com la internacionalització de la investigació, la divulgació i el reconeixement dels resultats generats a la Comunitat.

De la mateixa manera, la Conselleria vol fomentar el coneixement científic i tecnològic que s'imparteix en l'ensenyament previ a l'accés a la Universitat.

En aquest àmbit, la convocatòria dels Premis Sapiència premiarà els treballs rellevants d'investigació científica o tecnològica desenvolupats pels alumnes de Batxillerat. L'objectiu d'aquests premis és despertar la vocació científica a través de la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació Científica (RUVID).

Cal destacar el suport econòmic per a l'experiment MoEDAL, a través de l'Institut de Física Corpuscular (IFI, CSIC-Universitat de València), única institució científica espanyola que participa en aquest projecte internacional.

També es signarà un conveni de suport a les ICTS (infraestructures científiques i tècniques singulars) els beneficiaris de les quals seran la UV, la UPV i l'Institut d'Investigació Sanitària de La Fe.

Per a la Conselleria és fonamental incrementar el teixit innovador valencià amb criteris de sostenibilitat. Per això impulsarà la Xarxa d'Instituts Tecnològics (REDIT), així com en els diversos nivells educatius.

La Federació de Gremis i Artistes Fallers i Foguerers i Gaiaters de la Comunitat Valenciana també es veurà beneficiada amb el suport a la innovació de sectors tradicionalment no tecnològics de la cultura festiva de la Comunitat, mitjançant un conveni amb aquesta federació.

Les ajudes als centres tecnològics de la Comunitat per al desenvolupament de projectes R+D+I dins del marc de l'especialització intel·ligent es farà mitjançant la convocatòria i la concessió de subvencions a través d'un conveni.

Per a millorar el teixit empresarial valencià amb criteris de sostenibilitat, es reforçarà l'ecosistema de la innovació i es participarà en fires i esdeveniments a través de l'Associació Valenciana de Startups. Així mateix, s'impulsarà la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT).

Pel que fa a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), la Conselleria promourà la innovació en tots els municipis de la Comunitat i treballarà conjuntament amb l'Ajuntament de València per a fer-ho. L'Associació d'Energia de la Comunitat Valenciana (AVAESEN) també rebrà ajudes per a projectes que fomenten municipis innovadors i intel·ligents.

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital tindrà un conveni amb la Universitat d'Alacant per a fomentar una estratègia de responsabilitat social corporativa. La prioritat és ajudar el sector publicoprivat que contribuirà a la inclusió social per a la plena incorporació en la societat digital i acabar amb les diverses bretxes digitals.

La Conselleria té un objectiu estratègic que posa especial atenció als col·lectius en risc d'exclusió social. Per això, s'estableix un conveni amb el comité d'entitats que representen les persones amb diversitat funcional de la Comunitat (CERMI-CV) i així millorar la qualitat de vida, com l'accés a l'educació basada en la igualtat d'oportunitats.

Intel·ligència artificial i banda ampla

Es destaca el desplegament de la banda ampla per a les administracions públiques i del sector privat per a facilitar la transformació digital de l'economia. També es remarca la intel·ligència artificial (AI), les dades massives, la internet de les coses i la cadena de blocs en el sistema productiu de les administracions públiques, així com per a empreses, pimes, microempreses i col·legis professionals.

La Conselleria també proporcionarà suport a la investigació en la intel·ligència artificial d'excel·lència en el node ELLIS, mitjançant programes d'investigació, difusió i promoció de la intel·ligència artificial desenvolupats per aquesta fundació. ELLIS segueix uns requisits molt exigents i està connectada amb la resta de centres d'investigació en IA a Europa. Aquesta proposta valenciana és l'única dels països al sud d'Europa.