Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza l'especialitat de Disseny Aplicat a l'Animació en el grau d'Ensenyaments Artístics Superiors a Alcoi

06/10/2021
- La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha fixat en 240 els crèdits mínims i el pla d'estudis es podrà complementar amb altres matèries
- La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha fixat en 240 els crèdits mínims i el pla d'estudis es podrà complementar amb altres matèries


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha autoritzat l'ensenyament del Disseny Aplicat a l'Animació, que s'inclou en el títol de grau d'Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, com a novetat per al pròxim curs.

Altres especialitats dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny són: Gràfic, Producte, Interiors i Moda. Els crèdits mínims que s'han fixat són 240, la qual cosa implica que el pla d'estudis es podrà completar amb altres matèries.

Dins de l'organització del pla d'estudis del títol de grau d'Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny cal destacar que el Disseny Aplicat a l'Animació conté competències transversals, com la utilització de manera eficient de les tecnologies de la informació i de la comunicació; el desenvolupament d'habilitats comunicatives, una crítica constructiva en el treball en equip, i comprendre i emprar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit professional.

Cal destacar la capacitat que han de tindre les persones graduades per a integrar-se en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos per a desenvolupar una pràctica laboral basada en l'apreciació cap a la diversitat. Tot això orientat a l'excel·lència i la qualitat en l'activitat professional.

També és fonamental comunicar les idees i els projectes a la clientela potencial, argumentar raonadament i saber avaluar les propostes, així com canalitzar el diàleg i conéixer el context econòmic, social i cultural o tindre en compte la cerca de solucions ambientals sostenibles.

L'objectiu és reflexionar sobre la influència social positiva del disseny per a la millora de la qualitat de vida i del medi ambient.