Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universidades

Innovació convoca subvencions per a generar ocupació entre els joves de l'àmbit cientificotècnic

06/10/2021
- Aquesta convocatòria s'ha resolt amb la concessió de 56 expedients, d'11 entitats d'investigació, als quals correspon una oferta d'ocupació per a 91 joves, tots menors de 30 anys, qualificats i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
- Aquesta convocatòria s'ha resolt amb la concessió de 56 expedients, d'11 entitats d'investigació, als quals correspon una oferta d'ocupació per a 91 joves, tots menors de 30 anys, qualificats i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb l'objecte de continuar amb la millora de la formació i l'ocupabilitat del personal tècnic i de gestió de l'R+D+I, jove i qualificat, a través de la seua contractació laboral per part d'entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana, ha convocat subvencions per a afavorir l'ocupabilitat de joves qualificats i desocupats, reforçar les activitats d'investigació dels centres d'investigació públics i el rendiment de les respectives infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servei de caràcter general o d'ús comú de l'entitat, de caràcter cientificotècnic o de gestió de la investigació.

Aquesta convocatòria s'ha resolt amb la concessió de 56 expedients d'11 entitats d'investigació, als quals correspon una oferta d'ocupació per a 91 joves, tots menors de 30 anys, qualificats i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Del total de les 91 possibles contractacions, 82 en corresponen a persones amb titulació universitària i 9, a persones amb titulació de cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional del Sistema Educatiu. La duració dels contractes serà de 12 mesos prorrogables a 12 mesos més.

La intermediació en aquestes contractacions l'ha dut a terme el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), òrgan que té encomanada la missió d'oferir serveis públics gratuïts orientats a facilitar a les persones l'accés, el manteniment i la millora de l'ocupació en condicions d'igualtat, així com satisfer als ocupadors les seues necessitats d'ocupació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per això els centres d'investigació beneficiaris van haver de presentar les ofertes corresponents en les oficines Labora que els corresponia perquè s'hi fera el sondeig corresponent i la preselecció entre les persones que reuniren els requisits exigits en cada oferta presentada: titulació en l'àrea de coneixement i inscripció en el Programa nacional de garantia juvenil.

El cost per a cada un dels contractes és, en funció de la titulació del personal contractat, de 21.329,85 euros, en el cas de persones amb titulació universitària, i de 19.479,81 euros en el cas de persones amb titulació en el marc de la Formació Professional del Sistema Educatiu.