Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell subvenciona activitats acadèmiques dirigides a persones majors de 55 anys en les cinc universitats públiques valencianes

12/11/2021
- La Generalitat destina 24.000 euros a cada universitat
- La Generalitat destina 24.000 euros a cada universitat


El Ple del Consell ha aprovat la signatura dels convenis de col·laboració amb la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (UJI), la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), destinats a la realització d'accions formatives dirigides al col·lectiu de persones majors de 55 anys durant l'exercici 2021.

Amb la signatura d'aquests convenis amb les cinc universitats públiques valencianes, la Conselleria d'Innovació aposta per contribuir a millorar les capacitats humanes d'aquest col·lectiu, tant des del punt de vista de la formació acadèmica com de la integració i el desenvolupament social, i crear un lloc de trobada en què els alumnes compartisquen una experiència cultural a través de matèries diferents impartides per professors universitaris, i complementades amb activitats socioculturals.

L'import de la subvenció ascendeix a 24.000 euros per a cada universitat, destinats a finançar les despeses de personal, manteniment, aprovisionaments externs i derivats d'actes, cursos, congressos, jornades, trobades i publicacions, relacionats amb l'execució del programa d'activitats previst.

Universitat de València

La Universitat de València du a terme activitats de difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la cultura dirigits a persones majors de 55 anys a través de dos programes.

El programa La Nau Gran disposa d'una oferta educativa composta per nou itineraris, dos cicles d'Alts Estudis, cursos monogràfics, conferències, visites i intercanvis acadèmics que tenen lloc als campus de Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot.

D'altra banda, el Centre Internacional de Gandia, de la UV, desenvolupa activitats formatives a través del programa Unimajors, dirigit a persones majors de 50 anys, mitjançant un itinerari d'Humanitats i Ciències Socials, amb un total de 600 hores distribuïdes en tres cursos acadèmics de 200 hores cada un, amb la possibilitat de continuar un segon cicle i un seminari permanent.

Universitat Politècnica de València

La Universitat Sènior elabora i organitza l'oferta formativa de caràcter universitari específica per a majors de 55 anys. S'imparteix docència en els tres campus de la UPV: València, Alcoi i Gandia.

L'activitat acadèmica se centra en els programes Diplomatura Sènior, Cursos Sènior i Cursos Monogràfics, que es complementen amb altres activitats formatives com jornades, conferències, tallers i activitats d'intercanvi d'estudiants sènior amb altres universitats espanyoles o estrangeres; així com l'oferta de 'La sènior i l'esport', a fi d'acostar-hi la pràctica física saludable.

Universitat Jaume I

L'UJI organitza activitats a través del programa Universitats per a Majors, encaminades a obtindre la titulació universitària de Graduat Sènior després de cursar un total de 120 crèdits acadèmics en tres anys.

L'estudiant s'ha de matricular en el curs acadèmic complet i complementar-lo de manera optativa amb 20 crèdits d'Aptituds Lingüístiques i d'Anàlisi. Cada assignatura consta de 10 sessions col·lectives i un projecte de final de grau en el tercer curs.

Una vegada superat el Graduat Sènior, els estudiants tenen la possibilitat de cursar algun dels postgraus sènior que s'ofereixen de manera bianual.

Universitat d'Alacant

La UA imparteix el Diploma Sènior, dissenyat per professorat universitari, centres col·laboradors i especialistes, orientat a un col·lectiu adult i amb experiència viscuda.

A través d'un programa obert, s'ofereixen assignatures d'àrees temàtiques diferents com ara Ciències Experimentals i de Salut, Acció Social, Ciències Socials i Jurídiques, Humanitats, Informàtica i Imatge i So.

Cada persona es pot matricular, com a mínim, d'una assignatura de caràcter teoricopràctic, amb una duració de 20 hores lectives equivalents a 2 crèdits acadèmics.

Universitat Miguel Hérnandez d'Elx

La UMH ofereix un programa docent denominat 'Aules universitàries de l'experiència', que, a causa de l'excepcionalitat de la pandèmia, s'ha traslladat a l'aula virtual de la Universitat.

El programa ofereix 23 cursos amb una duració de 15 hores cada un, 10 seminaris de dues hores de duració, dos tallers d'aprenentatge per a la utilització d'eines de docència no presencial i tutories individuals o grupals per a facilitar el maneig de les eines informàtiques.

A més, les activitats es complementen amb un taller de redacció periodística, fruit del qual s'edita la revista 'Ágora Universitaria'; un taller de ràdio, i un taller d'habilitats socials i artístiques.