Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Estudis universitaris

Un total de 3.072 alumnes de la Comunitat Valenciana es beneficien de l'exempció de taxes universitàries

22/11/2021
- La quantia destinada a aquestes beques per a aquest curs ascendeix a 2.771.391,31 euros
- La quantia destinada a aquestes beques per a aquest curs ascendeix a 2.771.391,31 euros


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual s'adjudiquen a 3.072 alumnes les beques per a cursar estudis a les universitats de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021.

Aquestes beques contribueixen a facilitar l'accés als estudis universitaris i suposen l'exempció en el pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats pels estudiants en primera i/o segona convocatòria per a ensenyaments de grau i màster en el curs 2020-2021.

En tractar-se d'una exempció de taxes, les universitats no exigeixen el pagament de la matrícula als alumnes que justifiquen haver presentat la sol·licitud de beca, i tan sols en el cas que es denegue la seua sol·licitud, hauran d'abonar-la.

La quantia destinada per a aquest curs a l'exempció de taxes arriba a 2.771.391,31 euros. A més, el Consell va aprovar la reducció de les taxes universitàries en un 5 % en primera matrícula en estudis de grau amb més experimentalitat i taxes més elevades respecte al curs 2019/2020.

Per al curs 2020-2021 es van flexibilitzar els requisits acadèmics en la convocatòria corresponent a aquestes beques. De manera excepcional per al curs acadèmic 2020-2021, es va reduir el percentatge de crèdits que s'han d'haver superat en estudis de grau en un 5 % respecte de la convocatòria anterior.

Aquesta mesura pretén no excloure a estudiants que pogueren haver-se vist afectats d'una manera o d'una altra en un context com el de la COVID-19 i contribuir, en definitiva, a fomentar la igualtat d'oportunitats.

El 92,7% de l'alumnat beneficiari pertany a alguna de les cinc universitats públiques valencianes, mentre que el 7,3% restant és alumnat d'universitats privades.

En concret, per universitats públiques, 842 beneficiaris i beneficiàries cursen els seus estudis a la Universitat de València, que rebrà un total de 761.833,91 euros; 725 pertanyen a la Universitat d'Alacant, que rebrà 595.358,10 euros; 690 cursen els seus estudis a la Universitat Politècnica de València i rebrà 631.991,78 euros; 322 estudiants pertanyen a la Universitat Jaume I de Castelló, que rep 294.301,81 euros, i 268 estudien a la Universitat Miguel Hernández, que rep una subvenció de 242.906,76 euros.