Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza la signatura d'un protocol d'actuació amb l'empresa pública ENAIRE per a fomentar l'R+D+i en l'àmbit aeroespacial espanyol

26/11/2021
- Aquest acord mostra el compromís per posicionar la Comunitat Valenciana a l'avantguarda en l'ús de drons
- Impulsa la integració pionera d'operacions automatitzades d'aquestes aeronaus en l'espai aeri espanyol
- Aquest acord mostra el compromís per posicionar la Comunitat Valenciana a l'avantguarda en l'ús de drons
- Impulsa la integració pionera d'operacions automatitzades d'aquestes aeronaus en l'espai aeri espanyolEl Ple del Consell ha aprovat la signatura d'un protocol d'actuació amb l'empresa pública ENAIRE per a fer activitats de foment d'R+D+i en l'àmbit aeroespacial a Espanya centrades en la investigació de solucions i desenvolupament potencial de procediments, eines o prototips.

Aquestes accions estan enfocades a establir iniciatives conjuntes entre la Generalitat i ENAIRE per a la integració dels drons a la Comunitat Valenciana en dos àmbits: la gestió del trànsit aeri de drons amb serveis associats (U?Space) i la utilització d'aquestes aeronaus com a sistema logístic de transport de mercaderies i persones (Urban Air Movility-UAM).

Aquest acord mostra el compromís de la Generalitat per posicionar la Comunitat Valenciana a l'avantguarda en l'ús de drons i en la integració pionera d'operacions automatitzades d'aquestes aeronaus en l'espai aeri espanyol.

El protocol signat entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i ENAIRE s'enquadra dins de l'Estratègia de la Generalitat pel foment i suport a la investigació, el desenvolupament científic i la innovació, com a base del desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

Amb la signatura del protocol general d'actuació s'estableixen les bases per a la participació conjunta de la Generalitat i ENAIRE en la realització d'activitats d'interés comú per al foment d'R+D+i en l'àmbit aeroespacial a Espanya, i es col·labora en el desenvolupament de noves tecnologies digitals vinculades als serveis de navegació aèria i ús de l'espai aeri, així com facilitar la integració de drons i noves operacions.

En concret, es descriuen tres objectius bàsics sobre els quals es basa aquest protocol. D'una banda, la col·laboració en iniciatives nacionals d'innovació sobre U-Space per a posicionar Espanya com a líder europeu i global en U?Space, per a habilitar el desenvolupament del sector de les operacions comercials de drons i de la futura mobilitat aèria urbana (UAM).

En segon lloc, la identificació i el foment d'aliances estratègiques sobre els diferents actors i agents espanyols en el desplegament dels serveis U-Space, incloent-hi la realització de projectes conjunts d'investigació i desenvolupament, formació de consorcis, i altres.

Finalment, qualsevol altre tipus de col·laboració que contribuïsca al desenvolupament digital i tecnològic en la prestació de serveis aeronàutics que puga ser d'interés per a les dues organitzacions.

La signatura del protocol constitueix una declaració d'intencions de les parts amb la finalitat d'actuar amb un objectiu comú. No obstant això, les parts podran signar convenis específics per a desenvolupar actuacions concretes que mostraran detalladament la dimensió i l'abast de l'operació, així com els compromisos, tant econòmics com de qualsevol altre tipus, assumits per les dues entitats.

Una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cada una de les entitats signants, s'encarregarà d'elaborar els convenis específics d'execució, així com de coordinar i supervisar les actuacions objecte del protocol.

El protocol general d'actuació tindrà una vigència d'un any des de la data de la signatura d'aquest i es prorrogarà automàticament quan acabe, per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys.