Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell finança activitats de la càtedra d'Intel·ligència Artificial aplicada a l'Administració Pública de la UPV

03/12/2021
- El conveni té per objecte potenciar i fomentar el desenvolupament de la IA en els serveis públics
- El conveni té per objecte potenciar i fomentar el desenvolupament de la IA en els serveis públics


El Ple del Consell ha acordat la signatura d'un conveni entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Politècnica de València (UPV) per a contribuir al finançament de la realització d'activitats per a potenciar i fomentar el desenvolupament de la intel·ligència artificial en els serveis públics en l'àmbit de la càtedra d'Intel·ligència Artificial aplicada a l'Administració pública durant l'exercici 2021.

Dins de l'estratègia d'intel·ligència artificial per a la Comunitat Valenciana desenvolupada per la Generalitat, s'estableix la necessitat de desenvolupar accions en l'Administració pública, encaminades a desenvolupar el disseny d'una estratègia d'implantació de la intel·ligència artificial que prioritze l'eficiència, la transparència i la qualitat del servei.

La dotació econòmica prevista per a aquest conveni ascendeix a 60.000 euros.

D'aquesta manera, el conveni amb la UPV proposa l'exercici d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la sensibilització, la difusió del coneixement i la promoció de la intel·ligència artificial en l'àmbit de l'Administració.

En concret, per a dur a terme aquestes activitats es realitzarà un tractament massiu de dades amb diferents eines aplicant intel·ligència artificial.

Les anàlisis es faran des d'una perspectiva ampliada i generalista, de manera que els resultats obtinguts siguen extrapolables a la resta d'administracions públiques.

L'àmbit universitari és l'entorn més adequat per a la realització d'activitats que faciliten la transferència de coneixement i sensibilització cap a la intel·ligència artificial, a més de facilitar la tasca de difusió d'aquestes tecnologies tant al personal de l'Administració com als que en el futur puguen desenvolupar la seua funció laboral en el sector públic.