Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

El Consell llança les ajudes del programa Erasmus+ per a cursar estudis a l'estranger

01/12/2021
- Les beques estan destinades a alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià i els seus centres públics adscrits, així com l'alumnat matriculat en centres adscrits a l'ISEACV
- Les beques estan destinades a alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià i els seus centres públics adscrits, així com l'alumnat matriculat en centres adscrits a l'ISEACV


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques de mobilitat d'estudiants valencians per estudis del programa Erasmus+ durant el curs 2021-2022.

La Generalitat ofereix aquestes ajudes als estudiants universitaris amb la ferma voluntat de garantir i millorar la participació dels estudiants valencians en els programes de mobilitat per a la realització d'estudis en altres països, així com fomentar la dimensió europea en les universitats valencianes.

Poden sol·licitar aquestes ajudes els estudiants universitaris que tenen la seua residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat i tinguen la intenció de cursar part dels seus estudis en institucions europees d'Educació Superior d'altres països del programa Erasmus+.

A més, els alumnes han d'estar matriculats en qualsevol de les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià o dels seus centres públics adscrits en ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials de grau, o bé matriculats en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

La quantitat global que destina la Direcció General d'Universitats a aquestes ajudes ascendeix a 600.000 euros.

L'import de l'ajuda s'estableix per mes d'estada fins a completar un màxim de 9 mesos i la quantitat assignada ve determinada pel país de destinació de la persona sol·licitant.

Així doncs, els alumnes que cursen els seus estudis a Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, el Regne Unit i Suècia rebran una ajuda de 310 euros mensuals.

Als estudiants amb destinació a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, els Països Baixos o Portugal se'ls assignarà una ajuda mensual per un import de 260 euros.

Finalment, als estudiants que tenen per destinació Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia se'ls dotarà amb una ajuda mensual de 210 euros.

El període per a presentar les sol·licituds és de 15 dies comptats des del següent a la publicació de la resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la GVA: consulteu ací