Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

El Consell sotmet a informació pública el projecte de decret per a autoritzar la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández

10/01/2022
- El projecte pot consultar-se en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació
- El projecte pot consultar-se en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació


La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' per la qual se sotmet a tràmit d'informació pública el Projecte de decret per a autoritzar la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández (EDUMH) d'Elx.

Aquest projecte de decret té per objecte la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández (EDUMH), de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

El termini per a la presentació d'observacions serà de quinze dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Les al·legacions, observacions o suggeriments efectuats per les persones, institucions o entitats que es consideren interessades, s'hauran de remetre a: dguniversitats@gva.es

El projecte normatiu es podrà consultar en l'enllaç següent: .