Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Ajudes universitàries

Universitats registra un augment del 57 % en el nombre de sol·licituds per a les beques salari en flexibilitzar el Consell els criteris d'accés

25/01/2022
- A la convocatòria s'han presentat 12.298 sol·licituds
- Aquesta ampliació de criteris reflecteix "l'aposta de la Generalitat per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior"
- A la convocatòria s'han presentat 12.298 sol·licituds
- Aquesta ampliació de criteris reflecteix "l'aposta de la Generalitat per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior"La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha rebut 12.298 sol·licituds de l'estudiantat universitari valencià per a gaudir de la beca salari en el curs 2021-2022, la qual cosa suposa un increment d'un 57 % en el nombre de sol·licituds en relació amb el curs anterior.

Aquest augment del nombre de sol·licituds es deu a la flexibilització dels criteris d'accés a les beques que, des de la Direcció General d'Universitats, s'ha implantat per al curs 2021-2022.

Així, aquest curs, per primera vegada, ha pogut optar a les beques salari, a més dels i les estudiants que inicien els seus estudis universitaris, també l'estudiantat de qualsevol curs matriculat en una universitat valenciana i els que cursen màsters habilitants.

A més, s'ha procurat una atenció especial, atorgant-los més protecció i facilitant-los l'accés als estudis universitaris, a col·lectius vulnerables com ara víctimes de violència de gènere, alumnat amb discapacitat, persones refugiades i sol·licitants d'ajuda internacional.

Amb els nous criteris establits per Universitats, en la convocatòria 2021-2022, un total de 458 estudiants de màsters habilitants han pogut sol·licitar la beca salari per primera vegada.

Les sol·licituds de l'estudiantat de les cinc universitats públiques valencianes suposen un 96 % de les presentades, el 4 % restant correspon a alumnes que cursen els seus estudis en la Universitat CEU-Cardenal Herrera, la Universitat Catòlica de València i la Universitat Europea de València.

Per universitats, 4.150 estudiants de la Universitat de València han sol·licitat la beca salari, seguits dels 3.935 pertanyents a la Universitat d'Alacant, els 1.410 que cursen els seus estudis a la Universitat Politècnica de València, 1.382 a la Universitat Miguel Hernández i 987 a la Universitat Jaume I de Castelló.

Aquesta ampliació de criteris reflecteix l'aposta de la Generalitat per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior, garantir la formació universitària al màxim nombre d'estudiants possible i evitar que cap alumne quede fora del sistema educatiu universitari per motius econòmics.

L'assignació destinada a aquesta convocatòria és de 16,5 milions d'euros. Cada persona beneficiària podrà obtindre un màxim de 6.000 euros anuals, d'acord amb el grau de compliment dels criteris establits en les bases, durant els anys de què conste el pla d'estudis que estiguen cursant, a excepció d'estudiants de grau de la branca d'enginyeria i arquitectura i d'estudiants afectats per una discapacitat igual o superior al 65 %, que podran gaudir de la beca durant dos anys més dels que establisca el pla d'estudis.