Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

La Generalitat Valenciana augmenta un 38 % les inversions a les universitats des de 2014

06/03/2022
La Generalitat Valenciana augmenta un 38 % les inversions a les universitats des de 2014
- Carolina Pascual assegura que l'increment pretén "garantir la qualitat dels ensenyaments universitaris i millorar el nivell d'excel·lència del Sistema Valencià d'Universitats"
- Carolina Pascual assegura que l'increment pretén "garantir la qualitat dels ensenyaments universitaris i millorar el nivell d'excel·lència del Sistema Valencià d'Universitats"


La Generalitat Valenciana destina durant aquest any un total de 980 milions d'euros per a finançar les universitats valencianes, la qual cosa suposa un increment del 38 % respecte al pressupost de l'any 2014.

Aquest reforç pressupostari reflecteix la voluntat del Govern Valencià per garantir la qualitat dels ensenyaments universitaris i permet que el Sistema Valencià d'Universitats puga augmentar i millorar el seu nivell d'excel·lència.

Dels 980 milions d'euros consignats per a enguany, un total de 777 milions van destinats a transferències corrents a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. A més, un total de 101 milions es dediquen a amortitzar capital del Pla d'inversions de les universitats. Paral·lelament, 59 milions estan destinats a compensar les universitats valencianes per suportar costos en la reducció de taxes universitàries i per a compensar costos derivats de la normativa estatal i autonòmica.

Aquest finançament del Consell a les universitats valencianes repercuteix directament en l'estudiantat, ja que la minoració en l'import de les taxes universitàries democratitza i posa a l'abast d'un nombre més gran de persones l'accés a la Universitat i als estudis superiors.

Destaca també la dotació de 21 milions d'euros destinats a finançar despeses corrents contretes pel deute històric amb les universitats públiques valencianes, o els 6,6 milions destinats a sufragar despeses financeres del pla de finançament d'inversions.

El pressupost restant es materialitza en transferències i subvencions destinades a la construcció i l'actualització d'edificis i infraestructures d'R+D+I en les universitats; el foment d'activitats universitàries per a majors; les transferències als consells socials de les universitats, o els convenis per al suport de les ICTS radicades a la Comunitat, entre altres.

Cal destacar que aquesta xifra de 980 milions per a finançar les universitats valencianes no inclou les dotacions destinades a les convocatòries públiques de projectes d'investigació, ni beques destinades a l'estudiantat universitari corresponents a la Secretaria Autonòmica d'Universitats, que també han previst un augment significatiu, així com tampoc es preveuen les càtedres i els convenis subscrits per altres direccions generals.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, ha assegurat que "aquest Govern ha incrementat des de 2014 un 38 % les transferències a les universitats valencianes, la qual cosa demostra la implicació del Consell per garantir la qualitat dels ensenyaments universitaris i el seu afany per contribuir a augmentar i millorar el nivell d'excel·lència del Sistema Valencià d'Universitats".

Finalment, hi ha afegit que des de la Conselleria d'Universitats "creiem fermament que amb aquestes inversions enfortim la dimensió social dels estudis universitaris i construïm la universitat que volem, la universitat que necessita la societat en aquests moments. És una qüestió de justícia social i, a més, una aposta molt important per la societat del coneixement".

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

Declaracions de la consellera d'Innovacio, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual