Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Societat Digital

El Consell destina 800.000 euros a impulsar la formació innovadora en col·legis professionals i associacions empresarials i professionals

25/07/2022
  • El director general per a l’Avanç de la Societat Digital, Juan Ignacio Torregrosa, ha destacat que “és una iniciativa innovadora única en el territori nacional”
  • La Generalitat subvenciona amb un màxim de 50.000 euros cada proposta formativa

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha destinat 800.000 euros a impulsar accions de formació i esdeveniments en matèria d’innovació als membres dels col·legis professionals, les associacions empresarials i les associacions professionals de la Comunitat Valenciana, a fi de millorar i reforçar les capacitats professionals a través del coneixement tecnològic, per a escometre així, amb garanties, la transició cap a un nou model d’economia digital.

Aquestes subvencions, impulsades des de la Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital, pretenen ser un incentiu per a organitzacions que ja estan treballant en la modernització dels seus processos i del seu personal, i que situen la transformació digital com a motor de canvi.

La Generalitat subvencionarà un màxim del 80 % del cost dels projectes i s’assolirà un màxim de 50.000 euros per proposta. El termini perquè col·legis professionals i associacions empresarials i professionals presenten les respectives proposicions, a través de la seu electrònica de la pàgina web de GVA, conclourà el pròxim 9 d’agost.

El director general per a l’Avanç de la Societat Digital, Juan Ignacio Torregrosa, ha destacat que “aquest programa és una mesura alineada amb el Pla de transformació digital de la Comunitat Valenciana 2025 i aprovada pel Govern Valencià, i respon a la petició de les associacions i els col·legis professionals d’ajudar i fomentar la formació en competències digitals dels seus associats i la ciutadania digital”.

A més, Torregrosa ha destacat que “es tracta d’un programa innovador únic en el territori nacional que pretén esdevindre un referent de les polítiques d’impuls a la societat digital del Botànic”.

A la petició de la subvenció s’adjuntarà una memòria en la qual es detallaran les accions a executar que s’han d’ajustar a iniciatives plantejades en el pla formatiu aprovat per les entitats sol·licitants, les quals versaran sobre el foment de la innovació i la introducció d’aplicacions d’intel·ligència artificial i tecnologies disruptives com ara les dades massives, l’ús de 5G o la Internet de les coses (IdT), entre altres.

Aquestes accions poden tindre caràcter divulgatiu, d’informació general sobre tecnologies disruptives o aplicacions, o caràcter tècnic que es concrete en aplicacions específiques. En qualsevol dels dos casos, els destinataris de les accions formatives seran els membres del col·legi, l’associació o l’agrupació sol·licitant.

Aquestes subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i la valoració de les propostes es realitzarà en funció de criteris com ara la qualitat tècnica i el grau d’innovació del projecte formatiu; la qualitat de la proposta de comunicació de les activitats formatives; la participació d’universitats o instituts tecnològics en les accions formatives, i es valorarà la presentació conjunta per dos o més col·legis i/o associacions d’àmbit de coneixement diferent.