Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell col·labora amb la Universitat Politècnica de València per a crear i finançar la Càtedra d’Especialització Intel·ligent

05/08/2022
  • La Càtedra d’Especialització Intel·ligent compta amb una dotació de 30.000 euros per a l’exercici 2022

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Politècnica de València (UPV) per a finançar la creació i la posada en funcionament de la Càtedra d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2022.

L’Estratègia d’especialització intel·ligent (S3), impulsada des de la Direcció General d’Innovació, defineix estratègies d’innovació i investigació; concentra els seus esforços en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en una regió; aposta per identificar les característiques i els actius de cada territori; en subratlla els avantatges competitius, i reuneix tots els grups d’interés involucrats perquè participen activament en el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.

En concret, el Consell finança amb 30.000 euros la realització d’activitats des de l’àmbit universitari, que faciliten la transferència de coneixements i la sensibilització sobre l’Estratègia d’especialització intel·ligent. 

A més, des de la mateixa càtedra es pretén involucrar tant el personal de l’Administració com els qui en el futur puguen desenvolupar la seua funció laboral en el sector públic.

Entre les accions que la Càtedra pretén impulsar destaquen les següents: afavorir la transferència de coneixement entre empreses i universitats; organitzar formació específica en matèria d’especialització intel·ligent que permeta generar idees de negoci a la Comunitat Valenciana; promoure continguts informatius i participar en activitats de difusió de l’estratègia, tant dins com fora del nostre territori; avaluar l’impacte en la societat de les polítiques d’S3, o formular recomanacions i propostes sobre l’estratègia.