Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

El Consell aprova la reducció del 30 % en els abonaments i els títols multiviatge en els serveis de transport per carretera de la Generalitat

05/08/2022
  • El descompte estarà en vigor entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022
  • La Generalitat indemnitzarà els concessionaris de transport regular de viatgers per carretera que estiguen obligats a aplicar la reducció

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual s’estableixen obligacions en els operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció d’un 30 % del preu dels abonaments de transport i els títols multiviatge, excloent-ne el bitllet d’anada i tornada, dels serveis de transport que són competència de la Generalitat.

Després de la invasió d’Ucraïna, l’augment dels costos de l’energia està afectant de manera particular la renda disponible de les llars, especialment els més vulnerables. Des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat es considera necessari incentivar el paper del transport públic per a afrontar l’escenari actual de preus alts de l’energia. 

Així mateix, el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, estableix un sistema d’ajudes directes, corresponents en 2022, per a proporcionar suport financer a les comunitats autònomes per a aplicar un descompte en el servei de transport públic per carretera de la seua competència. 
    
Aquest descompte s’aplicarà entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022 i la Generalitat haurà de compensar els concessionaris de transport regular de viatgers per carretera, qualsevol que siga la situació administrativa de la concessió, que realitzen els descomptes efectius.

La quantia corresponent es liquidarà als concessionaris directament per la Generalitat, i s’incrementarà la quantitat un 10 % addicional pels costos de gestió i financers. 
Les mesures de suport són compatibles i acumulables amb qualsevol subvenció o ajuda que es puga estar concedint als usuaris del transport amb la finalitat de reduir el preu final de l’abonament de transport o el títol multiviatge que expedisquen els concessionaris. 

El finançament de la reducció del preu dels abonaments de transport i els títols multiviatge es farà a través de les ajudes directes al transport públic terrestre, urbà i interurbà aprovades pel Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny.